Πως θα έχουμε αυτόνομη θέρμανση χωρίς να χρειάζεται έγκριση της πολυκατοικίας

0

Είναι γνωστό πως το ζήτημα της θέρμανσης αποτελεί μόνιμη αιτία προστριβών στις περισσότερες πολυκατοικίες καθώς πολλοί ιδιοκτήτες δεν θέλουν ν' ανάβουν τα καλοριφέρ λόγω του υψηλής επιβάρυνσης που αυτό συνεπάγεται στα κοινόχρηστα. Μία τροπολογία όμως που ψηφίστηκε στο νόμο για τον χωρικό σχεδιασμό (Ν. 4447/2016 – ΦΕΚ 241 Α’ 23.12.2016 ) φαίνεται ν' αλλάζει τα δεδομένα.

Κι αυτό γιατί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη δεν χρειάζεται πια Γενική Συνέλευση και έγκριση του 50% +1 των ψήφων των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας για να εγκαταστήσει κάποιος ιδιοκτήτης αυτόνομη θέρμανση.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 39 του συγκεκριμένου νόμου αναφέρεται:

«Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

Στην πράξη λοιπόν, με βάση το συγκεκριμένο εδάφιο, όποιος ιδιοκτήτης το επιθυμεί μπορεί να τοποθετήσει ανεξάρτητη μονάδα θέρμανσης χωρίς να απαιτείται κάποια προηγούμενη έγκριση από κάποιο όργανο ή αρχή. Κι αυτό ισχύει και για τα κτίρια που προϋπήρχαν του νόμου. Πρόκεται για μία ρύθμιση συνεπώς που φαίνεται να δίνει τη δυνατότητα σε όποιον ιδιοκτήτη διαμερίσματος θέλει να αποκτήσει πλέον τη δική του αυτόνομη θέρμανση να το πράξει χωρίς να χρειάζεται πλέον την έγκριση της πολυκατοικίας κάτι που πιθανότατα θα μειώσει και τις συνεχείς διαφωνίες που υπάρχουν στις περισσότερες πολυκατοικίες για το εάν και πότε θ' ανάβουν τα καλοριφέρ.

* Πηγή: Documentonews

 

Κοινοποίηση