Τι ισχύει σχετικά με τις «Εισπρακτικές Εταιρίες»

0
Οι οχλήσεις από τις Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών, τις λεγόμενες και "Εισπρακτικές εταιρίες", έχουν γίνει δυστυχώς κομμάτι της καθημερινότητας πολλών ανθρώπων, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των χρεών τους – κυρίως προς τις τράπεζες.
Για να είμαστε ωστόσο ενημερωμένοι μέχρι ποιού σημείου έχουν δικαίωμα να παρέμβουν και να μας οχλήσουν αυτές οι εταιρίες και μέσα σε ποιο πλαίσιο, ας δούμε μερικά βασικά σημεία που επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:
 
– Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης ενός πολίτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή,  ο δανειστής υποχρεούται πρώτα να επιβεβαιώσει μαζί του τις οφειλές του με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του και να τον ενημερώσει για τη  διαβίβαση των δεδομένων του σε Εταιρεία Ενημέρωσης.
 
– Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.
 
– Οι υπάλληλοι των Εταιρειών Ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.
 
Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες (10) αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές  επιτρέπεται να επικοινωνούν με τον οφειλέτη μόνο τις  εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα.
 
Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους αυτών ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές τους παρά μόνο εφόσον είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές.
 
Δεν επιτρέπεται στις Εταιρίες Ενημέρωσης να καλούν τον οφειλέτη στον εργασιακό του χώρο παρά μόνο όταν το τηλέφωνο της εργασίας του είναι ο μοναδικός αριθμός επικοινωνίας που έχει δηλώσει και γενικότερα επιτρέπεται να τον καλούν μόνο στους αριθμούς που ο ίδιος έχει δηλώσει στο δανειστή.
 
– Τέλος, εφόσον έχει οριστεί δικάσιμος για την υπαγωγή του οφειλέτη στο ν. 3869 / 2010 (νόμος "Κατσέλη") απαγορεύεται στις Εισπρακτικές Εταιρίες να τον καλούν στο τηλέφωνο.
 

 
 
Κοινοποίηση