Ρύθμιση για ενήμερους δανειολήπτες: προϋποθέσεις, δικαιούχοι & προθεσμίες

0

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης παρατείνεται έως και τις 15 Απριλίου η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση που αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες. Επ' ευκαιρίας της συγκεκριμένης απόφασης λοιπόν, ας δούμε τι ακριβώς ισχύει με τη συγκεκριμένη ρύθμιση που επιχειρεί να δώσει μία "ανάσα" στις υπερχρεωμένες οικογένειες, σε μία πολύ άσχημη οικονομική συγκυρία για όλους:

 

1. Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες:

► Περίοδο χάριτος 48 μηνών,

► Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού,

► Η δόση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος,

► Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά 48 μήνες ενώ η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον δανειολήπτη.

 

2. Ποιοί μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση:

► Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

Όσοι είχαν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας,

Άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, κλ.π.) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1/1/2010 έως σήμερα. Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους /πολύτεκνους το παραπάνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, δηλαδή έως 30.000 ευρώ.

 


3. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση:

►  Εμπράγματη εξασφάλιση της τράπεζας με κύρια κατοικία,

►  Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και για τις τρίτεκνες /πολύτεκνες οικογένειες να μην είναι πάνω από 200.000 ευρώ,

►  Η αντικειμενική αξία της συνολικής οικογενειακής περιουσίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και τις 300.000 ευρώ στην περίπτωση των τρίτεκνων/πολύτεκνων,

►  Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για τρίτεκνες /πολύτεκνες οικογένειες,

►  Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου του δανείου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

 

4. Ποιά είναι η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση:

Όσοι δανειολήπτες πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση έως και τις 15 Απριλίου 2014.

 

 

Κοινοποίηση