Πως ξεχωρίζουμε το καλό λάδι

0

Το  ε λ α ι ό λ α δ ο  αποτελεί βασικό συστατικό της περίφημης μεσογειακής διατροφής και ένα από τα κυριότερα προϊόντα που προσφέρει η ελληνική γη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ελλάδα συγκαταλλέγεται ανάμεσα στις 3 μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγές χώρες παγκοσμίως – οι άλλες δύο είναι η Ισπανία και η Ιταλία.

Ας δούμε λοιπόν μια σειρά από βασικά tips για το πως θα ξεχωρίζουμε το καλό λάδι και πως θα το συντηρούμε σωστά:

► Οξύτητα.

Η οξύτητα του λαδιού είναι ένα από τα βασικότερα κριτήρια για την ποιότητά του. Όσο πιο χαμηλά τα οξέα του ελαιολάδου τόσο πιο καλό αυτό είναι. Έτσι, για παράδειγμα, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει οξύτητα έως 0,8%.

► Οξείδωση.

Η οξείδωση του λαδιού, το γνωστό σε όλους μας 'τάγκισμα', είναι επίσης ένα βασικό κριτήριο για την ποιότητά του.  Πρόκειται για σοβαρή αλλοίωση που έχει κυρίως να κάνει με τις ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες εκτίθεται μετά την εξαγωγή του από το ελαιοτριβείο (έκθεση στον ήλιο, φύλαξη σε ακατάλληλα δοχεία, κ.λπ.).

► Χρώμα, γεύση, οσμή.

Το χρώμα δεν αποτελεί πάντα αξιόπιστο κριτήριο για να καταλάβουμε την ποιότητα του ελαιολάδου – το χρώμα είναι μεταξύ άλλων και αποτέλεσμα της περιοχής καταγωγής του, της ποικιλίας του ελαιόδεντρου και άλλων παραγόντων. Η γεύση και η οσμή του από την άλλη, είναι σημαντικές παράμετροι. Έτσι, όταν το λάδι αφήνει μία αλλοιωμένη γεύση και οσμή – για παράδειγμα, μούχλας, μούργας, χώματος κ.ο.κ. είναι προφανές ότι δεν είναι καλό ποιοτικά. 

► Συντήρηση.

Το  ελαιόλαδο διατηρείται 12 έως 18 μήνες κάτω από τις εξής προϋποθέσεις:

– να μην έρχεται σε επαφή με φως και αέρα,

– να φυλάσσεται σε καλά κλεισμένα – μη διαφανή μπουκάλια ή ανοξείδωτα δοχεία και σε μέρη που δεν έχουν πολύ υγρασία (συνεπώς ο χώρος κάτω από τη κουζίνα που πολλοί επιλέγουμε για την τοποθέτηση των δοχείων με το λάδι δεν αποτελεί μία ιδιαίτερα καλή επιλογή – λόγω υγρασίας).

 

Τέλος ας έχουμε υπόψιν μας ότι οι δύο βασικές κατηγορίες του ελαιόλαδου που επιλέγουμε για το σπίτι μας, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

– Π α ρ θ έ ν ο  ε λ α ι ό λ α δ ο :  καλό άρωμα και γεύση, με οξύτητα που δεν υπερβαίνει τα 2 g. ανά 100g.

– Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό  π α ρ θ έ ν ο  ε λ α ι ό λ α δ ο :  εξαιρετικό άρωμα και γεύση, με οξύτητα που δεν υπερβαίνει τα 0,8 g. ανά 100g.

 

 

► Διαβάστε ακόμη:   Αγοράζουμε λάδι online

 

 

Κοινοποίηση