Πως μπορούμε να δούμε εάν το αυτοκίνητό μας είναι ασφαλισμένο

0

Μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε εάν το αυτοκίνητό μας εμφανίζεται ασφαλισμένο στη βάση δεδομένων των Επικουρικού Κεφαλαίου (οποία και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων από το Κράτος), κάνοντας τα παρακάτω βήματα: Μπαίνουμε στην ειδική εφαρμογή που υπάρχει στο site του Επικουρικού Κεφαλαίου (www.hic.gr). Εκεί, συμπληρώνουμε στα σχετικά πεδία που εμφανίζονται, τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μας και το ΑΦΜ μας (εφόσον είμαστε οι ιδιοκτήτες) και με πατάμε το tab ‘Αναζήτηση’. Η εφαρμογή θα μας εμφανίσει όλα τα στοιχεία του ασφαλιστήριου, δηλαδή εταιρία στην οποία έχει ασφαλιστεί το αυτοκίνητο, περίοδος ισχύος του ασφαλιστηρίου καθώς και ποιες ασφαλιστικές καλύψεις αστικής ευθύνης έχει.

Προσοχή: είναι πολύ χρήσιμο να κάνουμε το σχετικό έλεγχο παρότι μπορεί να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι έχουμε ασφαλίσει κανονικά το αυτοκίνητό μας καθώς δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν έχει ενημερωθεί σχετικά η βάση δεδομένων του Επικουρικού Κεφαλαίου. Εάν αυτό -από λάθος-  δεν έχει γίνει, κινδυνεύουμε με επιβολή προστίμου γι’ αυτό και θα πρέπει ν’ απευθυνθούμε άμεσα στην ασφαλιστική εταιρία στην οποία έχουμε ασφαλίσει το όχημα.

Κοινοποίηση