Πως βρίσκουμε τον ΑΜΚΑ μας

0

Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) μας είναι απολύτως απαραίτητος πλέον για μία σειρά από ζητήματα όπως για την έκδοση ή την ανανέωση του βιβλιαρίου ασφάλισής μας, για να πάρουμε επιδόματα που δικαιούμαστε, να ξεκινήσουμε την εργασία σε οποιαδήποτε εταιρία και πολλά άλλα.

Πως μπορούμε όμως να βρούμε τον δικό μας ΑΜΚΑ ή κάποιου μέλους της οικογένειάς μας; Μπορούμε να τον μάθουμε εύκολα, γρήγορα και κυρίως online ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Πηγαίνουμε στην ειδική σελίδα Amka.gr όπου συμπληρώνοντας Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατέρα & Μητέρας και Ημερομηνία γέννησης και πατώντας το tab ‘Αναζήτηση’ μεταφερόμαστε στη δεύτερη σελίδα της σχετικής φόρμας όπου γράφοντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό του Δελτίου Ταυτότητας και πατώντας και πάλι ‘Αναζήτηση’ βρίσκουμε τον αριθμό.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι:

1. Η σωστή γνώση και αναγραφή των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη για να μάθουμε τον αριθμό του ΑΜΚΑ. Εάν δεν ξέρουμε καθόλου ή δεν ξέρουμε σωστά κάποιο από αυτά δεν θα μπορέσουμε να τον βρούμε ηλεκτρονικά.

2. Συνήθως, τα έξι πρώτα νούμερα ενός ΑΜΚΑ αντιστοιχούν στην ημερομηνία, το μήνα και το έτος γέννησης του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο αριθμός.

Πως μπορούμε ν’ αποκτήσουμε ΑΜΚΑ εάν δεν έχουμε:

Από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία (μπορούμε να βρούμε τον αναλυτικό κατάλογο με τα γραφεία ΑΜΚΑ εδώ).

Ποια είναι τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά για να βγάλουμε ΑΜΚΑ:

Για Έλληνες Υπηκόους:

-Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.

-Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Για Ξένους Υπηκόους:

-Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία.

-Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:

Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:

-Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον,

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων:

Είναι δυνατή η μεταβολή και η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.

Κοινοποίηση