Ποιες αποδείξεις περνάνε στην εφορία

0
 
Δυστυχώς ο Απρίλιος εκτός από μήνας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το Πάσχα (έστω κι εάν φέτος πέφτει αρχές Μαίου) είναι επίσης συνδεδεμένος και με τις πρώτες σκέψεις και κινήσεις μας για τις φορολογικές δηλώσεις που έρχονται.
Παραθέτουμε λοιπόν με βάση σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ''Ημερησία'', κάποιους πρώτους πίνακες για το ποιες αποδείξεις περνάνε στην εφορία και ποιες όχι για τη διεκδίκηση του αφορολογήτου των € 5.000 αλλά και την αποφυγή του προστίμου που είναι συνδεδεμένο με τη μη συγκέντρωσή τους. Υπενθυμίζεται πως οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του δηλούμενου και φορολογούμενου και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ.
Εάν το σύνολο των αποδείξεων είναι μικρότερο από το 25% του εισοδήματος τότε στη διαφορά επιβάλλεται πέναλτι ίσο με το …10% του ποσού που λείπει.
 
Α. Ποιες αποδείξεις περνάνε:
 
-Αποδείξεις ΕΛΤΑ, εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κλ.π.
-Πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών (εκτός από όσες εξαιρούνται – βλ.  2ο πίνακα).
-Κοινόχρηστα χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης.
-Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.
 
Β. Ποιες αποδείξεις δεν περνάνε:
 
-Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
-Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κλ.π.
-Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, κλπ.
-Οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
-Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. Κino, Στοίχημζ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε Καζίνο, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.
 
Γ. Ποιοι δεν υποχρεούνται σε συλλογή αποδείξεων:
 
– Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
– Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.
– Οι φυλακισμένοι.
– Οι κάτοικοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα (90%) τοις εκατό του συνολικού εισοδήματός τους.

 
 
Κοινοποίηση