Τι πρέπει να προσέχουμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

0
  
Ένα από τα σημαντικότερα έξοδα που επιβαρύνουν τον προυπολογισμό της οικογένειας και αποτελούν μόνιμο οικονομικό ''βραχνά'' για κάθε νοικοκυριό  είναι φυσικά τα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα – για την πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, να μπορούμε να "διαβάσουμε" σωστά έναν λογαριασμό – καθώς έτσι να έχουμε τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε πιθανά λάθη που έχουν γίνει αλλά και να δούμε στη συνέχεια τι θα μπορούσαμε ν' αλλάξουμε στον τρόπο που καταναλώνουμε ρεύμα ώστε να μειώσουμε τα έξοδά μας.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) λοιπόν, η  ανεξάρτητη αρχή που έχει ως αντικείμενό της την παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας σ' Ελλάδα κι εξωτερικό, προτείνει τα εξής που αποτελούν νομίζουμε έναν χρηστικό οδηγό για το τι θα πρέπει να προσέχουμε στους λογαριασμούς της ΔΕΗ:

 

1.  Ελέγχουμε τους εκκαθαριστικούς μας λογαριασμούς για να διαπιστώσουμε το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας μας, ή της επιχείρησής μας.

Ιδανικά, χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρεις εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβουμε υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής μας.

2.  Βάσει της τετραμηνιαίας κατανάλωσής μας, βρίσκουμε από τους επισυναπτόμενους πίνακες το κόστος ανά προμηθευτή, για να εντοπίσουμε την πιο συμφέρουσα για εμάς τιμολόγηση.

3. Σε περίπτωση που έχουμε και νυχτερινή κατανάλωση, θα πρέπει να προσθέσουμε στο συνολικό κόστος κατανάλωσης ημέρας, το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από την κατανάλωση νύχτας.

 

 

 

Παραδείγματα για Οικιακούς Πελάτες (βάσει τιμολογίων ΔΕΗ):

– Για έναν οικιακό πελάτη με μονοφασική παροχή και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 800kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 100,12 ευρώ.
– Για έναν οικιακό πελάτη με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 600kWh και νύχτας 200kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 102,74 ευρώ.

 

 

Παραδείγματα για Εμπορικούς Πελάτες ή κοινόχρηστα πολυκατοικίας (βάσει τιμολογίου Γ21 ΔΕΗ):

– Για ένα κατάστημα με μονοφασική παροχή 8kVA, με τετραμηνιαία κατανάλωση 1000kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 172,53 ευρώ.
– Για μια πολυκατοικία με τριφασική παροχή 25kVA και τετραμηνιαία κατανάλωση 700kWh, ο τετραμηνιαίος λογαριασμός για το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι 134,80 ευρώ.
 
 

* Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι οι υπολογισμοί έχουν γίνει στην ίδια βάση, δηλαδή:

– Περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι: α) χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, γ) χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δ) χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ).
– Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ, ΦΠΑ).
– Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ).
– Για να είναι συγκρίσιμες οι τιμές, έχει γίνει αναγωγή του λογαριασμού στο τετράμηνο, ανεξαρτήτως προμηθευτή, έτσι ώστε να συμβαδίζει με την πρακτική του Διαχειριστή του Δικτύου για τη διενέργεια περιοδικών καταμετρήσεων μικρών πελατών.
– Οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται για τις καταναλώσεις μέρας και νύχτας και τα ποσά λειτουργούν αθροιστικά.
– Για τον υπολογισμό του λογαριασμού μας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ισχύ της παροχής μας (αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού), ώστε να υπολογιστούν οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων. Οι υπολογισμοί αυτοί έχουν γίνει για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς πελάτες: α) για μονοφασική παροχή 8kVA, και β) για τριφασική παροχή 25kVA.
 – Πέραν της εκτίμησης του συνολικού λογαριασμού, η τελική επιλογή του προμηθευτή μπορεί να λάβει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, όπως πρόσθετες υπηρεσίες και ευνοϊκούς όρους συμβολαίων.
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση