Πως μπορεί ν’ απενεργοποιηθεί το κινητό που μας έκλεψαν

0

Τα κλεμμένα κινητά τηλέφωνα θα είναι πλέον άχρηστα για τους δράστες της κλοπής, κάτι που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του συγκεκριμένου φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι πλέον υποχρεωμένες ν' απενεργοποιούν όλες τις συσκευές κινητών που δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες τους ως κλεμμένες μέσω του κωδικού ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment Identity). Έτσι, το κλεμμένο κινητό θα είναι πλέον άχρηστο για το νέο, παράνομο, κάτοχό του που δεν θα μπορεί να το ενεργοποιήσει με οποιαδήποτε SIM oποιασδήποτε εταιρίας.

> Πως εντοπίζουμε τον κωδικό ΙΜΕΙ ώστε να το γνωστοποιήσουμε στην εταιρία κινητής:

– στη συσκευασία της συσκευής,

– πατώντας τα πλήκτρα * # 06 # στη συσκευή μας,

– με σχετική εφαρμογή του λογισμικού της συσκευής.

> Για ν' απενεργοποιηθεί η συσκευή που μας έκλεψαν πρέπει:

– να δηλώσουμε την κλοπή στην Αστυνομία και στη συνέχεια,

– να υποβάλουμε στον πάροχό μας γραπτό αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής. Η εταιρία δε που θ' απενεργοποιήσει την κλεμμένη συσκευή στο δίκτυό της, αναλαμβάνει ταυτόχρονα την ευθύνη να ενημερώσει σχετικά και τις υπόλοιπες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες οφείλουν να προχωρήσουν επίσης, στην απενεργοποίηση της κλεμμένης συσκευής στα δίκτυά τους.

 

Κοινοποίηση