Κατάσχεση καταθέσεων: πως την αποφεύγουμε & μέχρι ποιό ποσό

0
Η Οικονομική κρίση και τα συνεπακόλουθά της έχει δημιουργήσει καταστάσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν πραγματικά αδιανότητες. Έτσι, έχει προκύψει ένα μεγάλο ζήτημα με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τη δυνατότητα ή μη να κατασχεθούν ποσά που υπάρχουν σε αυτούς για χρέη προς το Δημόσιο ή τις Τράπεζες.
 
Επειδή λοιπόν υπήρξαν καταγγελίες από πολίτες στο Συνήγορο του Καταναλωτή, για τέτοιου είδους κινήσεις, η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωσή της ότι από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20). Ωστόσο, το ακατάσχετο συνοδεύεται από τη νομοθετική πρόβλεψη ότι ''με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο''.
 

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να διασφαλίσουμε -σύμφωνα με τις οδηγίες του Συνηγόρου του Καταναλωτή-  τις καταθέσεις μας από κατάσχεση και μέχρι ποιό ποσό:

 

1. Πρέπει να κάνουμε άμεσα σχετική δήλωση στην Τράπεζα που έχουμε το λογαριασμό για τον οποίο θέλουμε να ισχύσει το ακατάσχετο. Η δήλωση είναι απαραίτητη προυπόθεση για να ισχύσουν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου.
 
2. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το νόμο, οι απαιτήσεις λόγω χρεών από καταθέσεις σε Τράπεζες είναι ακατάσχετες:
 
– μέχρι του ποσού των € 1.500 για ατομικό τραπεζικό λογαριασμό και,
– μέχρι του ποσού των € 2.000 για κοινό τραπεζικό λογαριασμό.
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
I N F O :
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
Κοινοποίηση