Τι πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε φιάλες υγραερίου

0

Η αλήθεια είναι ότι, σε μία περίοδο παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, το υγραέριο μπορεί ν' αποτελέσει μία σημαντική λύση για την οικογένεια, βρίσκοντας πολλές εφαρμογές τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού. Έτσι, με τη χρήση υγραερίου μπορούμε να μαγειρέψουμε, να θερμάνουμε οικονομικά το χώρο μας, να έχουμε ζεστό νερό και πολλά άλλα.

Ο μεγαλύτερος ανασχετικός παράγοντας στην χρήση του ωστόσο, είναι ο φόβος που πολλοί καταναλωτές έχουν όσον αφορά τη χρήση των φιαλών υγραερίου και τους όποιους κινδύνους αυτή θα μπορούσε να έχει. Ο Σ.Ε.Ε.Π.Ε. (Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος) λοιπόν, στο site του, έχει δημοσιεύσει ένα πολύ χρηστικό – λεπτομερή οδηγό για τι πρέπει να προσέχουμε στη χρήση φιάλης υγραερίου στο σπίτι ώστε να επωφελούμαστε από αυτή και την οικονομία που προσφέρει, αποφεύγοντας τα όποια προβλήματα.

Σταχυολογήσαμε τις σημαντικότερες επισημάνσεις:

 

1. Για να επιλέξουμε γνήσιες φιάλες με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, βεβαιωνόμαστε ότι έχουν:

– Μεμβράνη Ασφαλείας με το λογότυπο της εταιρίας που τις διαθέτει και που καλύπτει την βαλβίδα της φιάλης.

– Πλαστική Τάπα Ασφαλείας που σφραγίζει το στόμιο της βαλβίδας.

– Τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της φιάλης

 

2. Ασφάλεια φιαλών υγραερίου.

Το υγραέριο αποθηκεύεται μέσα στις φιάλες σε υγρή κατάσταση υπό υψηλή πίεση (περίπου 3 ατμόσφαιρες για το μίγμα). Οι φιάλες λοιπόν είναι πιεστικά δοχεία που πρέπει σε όλα τα στάδια της ζωής (χρήσης) τους να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να συγκρατήσουν την πίεση του υγραερίου και να προσφέρουν στον καταναλωτή την ασφάλεια που απαιτεί το προϊόν.

Κατασκευή. Οι φιάλες υγραερίου κατασκευάζονται με υψηλής ποιότητας υλικά και κάτω από πολύ αυστηρούς κανόνες παραγωγής. Η κάθε μία φιάλη έχει τον δικό της σειριακό αριθμό και ελέγχεται από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης (νηογνώμονα) ότι είναι σωστά κατασκευασμένη και είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση υγραερίου πριν διατεθεί στην αγορά.

Επαναπιστοποίηση. Κάθε 10 χρόνια, με ευθύνη των Εταιριών Εμπορίας Υγραερίου που έχουν την ιδιοκτησία της, η κάθε φιάλη πρέπει να καθαρίζεται και να επανελέγχεται από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης (νηογνώμονα) ότι δεν έχει φθαρεί και εξακολουθεί να είναι κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση υγραερίου. Κατά τον έλεγχο αυτό εκδίδεται και το κατάλληλο πιστοποιητικό.

Αλλαγή βαλβίδας (στρόφιγγας). Κάθε 10 χρόνια, κατά την επαναπιστοποίηση της κάθε φιάλης, γίνεται αλλαγή της βαλβίδας (στρόφιγγας) με καινούργια για να διασφαλιστεί ότι αυτή θα λειτουργεί σωστά χωρίς διαρροές.

Έλεγχος πριν την πλήρωση (γέμισμα). Κάθε φορά που μια φιάλη επιστρέφει από τους καταναλωτές στην Εταιρία Εμπορίας Υγραερίου εξειδικευμένο προσωπικό ελέγχει την φιάλη ότι δεν παρουσιάζει διάβρωση και δεν έχει φθαρεί και μπορεί να γεμιστεί και να διατεθεί στην αγορά.

Σωστό γέμισμα. Το γέμισμα της κάθε φιάλης γίνεται με βάρος λαμβάνοντας υπόψη το απόβαρό της. Κάθε φιάλη ελέγχεται μετά το γέμισμα ότι δεν είναι ούτε λιποβαρής ούτε υπέρβαρη.

Έλεγχος μετά την πλήρωση. Μετά την πλήρωση, κάθε φιάλη ελέγχεται ότι η βαλβίδα λειτουργεί κανονικά και δεν παρουσιάζει διαρροή τόσο στα έδρανα όσο και στο σώμα της.

 

Οι Εταιρίες Εμπορίας Υγραερίου οφείλουν να διαθέτουν το εμφιαλωμένο υγραέριό τους στην αγορά μόνο εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν βεβαιωθεί ότι το προϊόν παρέχει απόλυτη ασφάλεια στον καταναλωτή.

Οι φιάλες υγραερίου απαγορεύεται να γεμίζονται σε πρατήρια υγραερίου ή σε άλλους χώρους. Η νόμιμη εμφιάλωση του υγραερίου διενεργείται αποκλειστικά μέσα σε ειδικώς αδειοδοτημένα εμφιαλωτήρια, είτε των Εταιριών Εμπορίας Υγραερίου, είτε κατόχων Αδείας Εμφιάλωσης, οι οποίοι συμβάλλονται με τις Εταιρίες για την εμφιάλωση του υγραερίου τους. Φιάλες που δεν έχουν πληρωθεί υπό τις ανωτέρω συνθήκες, δεν ελέγχονται πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά και είναι πολύ συχνά ακατάλληλες ή και επικίνδυνες για χρήση, διότι:

– δεν έχουν επαναπιστοποιηθεί (δηλαδή ελεγχθεί ως προς την αντοχή τους στην πίεση) και άρα πιθανόν να παρουσιάζουν εκτεταμένη (εξωτερική ή εσωτερική) φθορά,

– έχουν γεμιστεί με λίτρα και όχι με βάρος με αποτέλεσμα να είναι πιθανόν υπέρβαρες και άρα ανασφαλείς και

– δεν έχει ελεγχθεί η στεγανότητά τους.

 

3. Πώς διακρίνουμε τη σωστή φιάλη.

Απευθυνόμαστε στις Εταιρίες Εμπορίας Υγραερίου που διαθέτουν την προβλεπόμενη από το νόμο ειδική Άδεια Εμπορίας Υγραερίου (Τύπου Γ’), που χορηγεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτές, είτε θα μας παραδώσουν απευθείας τη φιάλη τους ή θα μας ενημερώσουν για τα επίσημα σημεία πώλησης των προϊόντων τους.

Ο καταναλωτής για να διακρίνει τις φιάλες που έχουν ελεγχθεί και πληρωθεί από τις νόμιμες Εταιρίες Εμπορίας Υγραερίου θα πρέπει να εξετάζει τα παρακάτω σημεία:

Η φιάλη πρέπει να διαθέτει απαραβίαστη Μεμβράνη Ασφαλείας (συρρικνωτική μεμβράνη μιας χρήσης) με το λογότυπο της Εταιρίας που την εμπορεύεται και η οποία καλύπτει την βαλβίδα της φιάλης.

Το στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της φιάλης πρέπει να είναι σφραγισμένο με Πλαστική Τάπα Ασφαλείας που φέρει το όνομα ή το λογότυπο της Εταιρίας.

Η φιάλη πρέπει να φέρει έντυπο με τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της.

 

Επιπλέον, ο καταναλωτής μπορεί να ελέγξει το βάρος του περιεχομένου της φιάλης με έναν απλό και πρακτικό τρόπο: Ζυγίζοντας τη φιάλη και αφού αφαιρέσουμε το απόβαρο που υπάρχει ανεξίτηλα τυπωμένο στο σώμα της φιάλης (συνήθως στο πάνω κοίλο μέρος και ακριβώς έξω από την χειρολαβή) υπολογίζουμε το βάρος του περιεχόμενου υγραερίου που πρέπει να αντιστοιχεί στην ποσότητα που αγοράσαμε (πχ. 10 κιλά για την φιάλη των 10 κιλών)

 

4. Πως μπορούμε να ελέγξουμε την πιστοποίηση μιας φιάλης.

Οι φιάλες με ημερομηνία κατασκευής (αναγράφεται στο σώμα ή στην χειρολαβή τους) παλαιότερης των 10 ετών πρέπει να ελέγχονται και να υποβάλλονται σε έλεγχο καταλληλότητας. Η επιβεβαίωση της διενέργειας επανελέγχου από πιστοποιημένο εργαστήριο γίνεται με τη χάραξη ανάγλυφης σφραγίδας με χρονολογία ελέγχου στη χειρολαβή της φιάλης. Η κάθε Εταιρία Εμπορίας Υγραερίου είναι υπεύθυνη να ελέγχει τις αντίστοιχες ημερομηνίες πριν από κάθε επαναπλήρωση φιαλών και να αποσύρει για επανέλεγχο τις φιάλες που δεν πληρούν το παραπάνω κριτήριο.

 

5. Αλλαγή / αντικατάσταση φιάλης υγραερίου.

Για την αντικατάσταση της φιάλης θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Δεν καπνίζουμε και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας, σπινθήρας ή γυμνή φλόγα στον χώρο.

Βεβαιωνόμαστε ότι οι συσκευές και όλες οι βάνες του δικτύου είναι κλειστές.

Βεβαιωνόμαστε ότι η βαλβίδα (στρόφιγγα) της κενής φιάλης είναι κλειστή.

Αφαιρούμε (ξεβιδώνουμε) τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα που είναι προσαρμοσμένος στο στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της κενής φιάλης και απομακρύνουμε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ελέγχουμε το ρυθμιστή και τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή δικτύου ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν φθορά. Ειδικά ο ελαστικός σωλήνας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια.

Αντικαθιστούμε το παρέμβυσμα (φλατζάκι) στο ρακόρ σύνδεσης του ρυθμιστή ή του ελαστικού σωλήνα του δικτύου με καινούργιο. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε αφαιρέσει το παλαιό πριν τοποθετήσουμε το καινούργιο.

Αφαιρούμε τη μεμβράνη ασφαλείας από την νέα πλήρη φιάλη.

Δοκιμάζουμε την λειτουργία της βαλβίδας (στρόφιγγας) της νέας πλήρους φιάλης ότι λειτουργεί καλά (γυρίστε την μισή στροφή) και μετά την ξαναβάζουμε στην κλειστή θέση (εντελώς δεξιόστροφα).

Αφαιρούμε το πώμα από την βαλβίδα (στρόφιγγα) της νέας φιάλης και συνδέουμε τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή του δικτύου σφίγγοντας καλά το ρακόρ σύνδεσης.

* Σ η μ ε ί ω σ η :  Προσοχή το ρακόρ σύνδεσης με την στρόφιγγα της φιάλης σφίγγει αριστερόστροφα.

Ανοίγουμε ελαφρά (μία στροφή) την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης και ελέγχουμε με σαπουνάδα (ποτέ με γυμνή φλόγα) για διαρροές.

* Σ η μ ε ί ω σ η :  Για τον έλεγχο της στεγανότητας ετοιμάζουμε σαπουνάδα σε ένα σφουγγαράκι χρησιμοποιώντας σαπούνι για τα πιάτα. Απλώνουμε τον αφρό στα σημεία που θέλουμε να ελέγξουμε (γύρω από την σύνδεση του ρακόρ με την βαλβίδα). Εάν δημιουργηθούν φυσαλίδες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαρροή ενώ η απουσία τους βεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι στεγανή.

Εφόσον δεν υπάρχει διαρροή ανοίουμε την στρόφιγγα πλήρως και ανάβουμε την συσκευή κατανάλωσης.

 

6. Στην περίπτωση διαρροής.

Στην περίπτωση όπου εντοπιστεί διαρροή πρέπει να:

Μην θέσουμε σε λειτουργία κανένα μηχάνημα και να μην ανάψουμε φώτα ή ηλεκτρική συσκευή.

Κλείσουμε την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.

Ανοίξουμε τα παράθυρα και τις πόρτες ώστε να αεριστεί ο χώρος.

Μεταφέρουμε την φιάλη σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο. Την τοποθετούμε όρθια, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρα.

Επικοινωνούμε με τον προμηθευτή μας.

 

7. Άλλες οδηγίες σχετικές με την χρήση φιάλης υγραερίου.

– Όταν χρησιμοποιούμε μια συσκευή υγραερίου που έχει ανοικτή φλόγα (κουζίνα, θερμάστρα, κλπ.) πρέπει να έχουμε ένα παράθυρο στον χώρο ανοικτό για να αερίζεται ο χώρος. Η ανοικτή φλόγα παράγει καυσαέρια που σε υψηλή συγκέντρωση είναι επιβλαβή.

– Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι συνδεδεμένες σε συσκευή είτε όχι και είτε είναι γεμάτες είτε κενές, πρέπει πάντοτε να στηρίζονται όρθιες και ποτέ πλαγιασμένες.

– Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι γεμάτες είτε κενές, πρέπει να αποθηκεύονται σε υπέργειους, καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνής φλόγας.

– Μεταξύ της φιάλης υγραερίου και της συσκευής κατανάλωσης πρέπει να παρεμβάλλεται πάντοτε ο κατάλληλος ρυθμιστής πίεσης.

– Οι ελαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο υγραερίου πρέπει να είναι κατάλληλων προδιαγραφών, να έχουν μήκος μέχρι 1,5 μέτρα και να αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια.

– Κάθε φορά που σταματάμε τη χρήση μιας συσκευής θα πρέπει να κλείνουμε και τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.

 

Κοινοποίηση