Πως μαθαίνουμε που ανήκει ένας Α.Φ.Μ.

0

Μία νέα, εξαιρετικά χρηστική υπηρεσία, τόσο για τους ιδιώτες όσο και τις εταιρίες εγκαινίασε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών συστημάτων που επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε μία σειρά από πολύ σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον ΑΦΜ.  Έτσι, κάνοντας χρήση της νέας υπηρεσίας που εγκαινίασε το Taxis έχουμε πλέον ως φορολογούμενοι πρόσβαση:

i. τόσο στην πληροφορία του σε ποιόν αντιστοιχεί ένας ΑΦΜ που μας ενδιαφέρει,  όσο και,

ii.  στο ποιός παρακολουθεί το δικό μας ΑΦΜ.

Πιο συγκεκριμένα, για να έχουμε τις παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να κάνουμε εγγραφή εδώ .

Τα στοιχεία τώρα από την ηλεκτρονική βάση του φορολογικού μητρώου που θα μπορούν να ανακτηθούν από την υπηρεσία είναι:

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

– Κωδικός και Περιγραφή ΔΟΥ,

– Ένδειξη εάν πρόκειται για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο,

– Ένδειξη ένα ο Α.Φ.Μ. είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος,

– Ένδειξη εάν πρόκειται για επιτηδευματία, μη επιτηδευματία ή πρώην επιτηδευματία,

– Επωνυμία,

– Τίτλος επιχείρησης,

– Περιγραφή μορφής Μη Φυσικού Προσώπου,

– Οδός, αριθμός, Τ.Κ. και περιοχή επιχείρησης,

– Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία διακοπής,

– Δραστηριότητες επιχείρησης.

 

Για κάθε δραστηριότητα εμφανίζονται:

A. Κωδικός και περιγραφή δραστηριότητας.

B. Είδος δραστηριότητας (κύρια, δευτερεύουσα, λοιπή, βοηθητική). 

Για την πρόσβαση ωστόσο αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινούργιοι κωδικοί. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:

i. Να εγγραφούμε στην υπηρεσία κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης του TAXISnet. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν τρίτο να διεκπεραιώνει κλήσεις της υπηρεσίας. Η εγγραφή μπορεί να γίνει από εδώ.

ii. Ν’ αποκτήσουμε ειδικούς κωδικούς πρόσβασης (username / password) μόνο γι’ αυτή την υπηρεσία. Για να αποκτηθούν οι ειδικοί αυτοί κωδικοί πρόσβασης πρέπει να συνδεθούμε στην ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» μέσω των κωδικών πρόσβασης του TAXISnet.

ii.. Η χρήση μιας ειδικής εφαρμογής «πελάτη» (client) για την κλήση της υπηρεσίας. Για λόγους ασφαλείας, μπήκαν περιορισμοί στον αριθμό των αναζητήσεων. Έτσι, τα φυσικά πρόσωπα, θα μπορούν να κάνουν μέχρι 1.000 αναζητήσεις και για όλες τις εταιρείες σε 10.000 εκτός από τις ΑΕ που μπορούν να προχωρήσουν σε 20.000 αναζητήσεις. 

Βρες μ’ ένα κλικ εάν χρωστάς στην εφορία

Κοινοποίηση