Επίδομα Ενοικίου: που υποβάλλουμε αίτηση – ποιοί είναι οι δικαιούχοι

0

Το επίδομα ενοικίου (στέγασης) είναι ένα σημαντικό βοήθημα σε δύσκολες οικονομικά εποχές. Ας δούμε τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε:

Που υποβάλλουμε την αίτηση ηλεκτρονικά

Στην ειδική πλατφόρμα EpidomaStegasis που είναι πλέον ενεργή με χρήση των κωδικών μας στο Taxis. 

Ποιοί δικαιούναι το επίδομα ενοικίου:

Νοικοκυριά που μένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία και πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  • Συνολικό εισόδημα έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό το οποίο προσαυξάνεται 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
  • Για τη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Να σημειωθεί ότι ειδικά οι μονογονεϊκές οικογένειες θα υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά στους δήμους ή τα κέντρα κοινότητας.
  • Όταν υπάρχει απροστάτευτο τέκνο/α ορίζεται προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το ετήσιο συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει εδώ, τα 21.000 ευρώ.
  • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
  • Το συνολικό ανώτατο ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ. κυμαίνεται από 7.000 έως 21.000 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Τι ισχύει όταν ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι στο όνομα του μισθωτή:

Για το 2019, τα νοικοκυριά θα πάρουν το επίδομα ενοικίου ακόμη κι αν ο λογαριασμός ρεύματος για τη μισθωμένη κατοικία δεν είναι στο όνομά τους. Έχουν περιθώριο όμως έως  τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να κάνουν τη μεταφορά στο όνομα του αιτούντος ή μέλους του νοικοκυριού. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά το επίδομα θα χορηγείται μόνο στους δικαιούχους που η σύμβαση προμήθειας ρεύματος είναι στο όνομά τους.

Τι ισχύει όσον αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος

Μπορούμε να βρούμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το επίδομα ενοικίου (στέγασης), εδώ.

Κοινοποίηση