Βγάλε ηλεκτρονικά το παράβολο που χρειάζεσαι. Τι είναι το e-παράβολο

0

Χρειάζεσαι να βγάλεις κάποιο παράβολο για συναλλαγή σου με το Δημόσιο και αγχώνεσαι με τη σκέψη και μόνο της ταλαιπωρίας που έχεις να τραβήξεις; Ηρέμησε. Μπορείς πλέον να το κάνεις εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σου και μάλιστα ακόμη κι εάν δεν έχεις ΑΦΜ! Πως; Απλά λαμβάνοντας στο email σου ένα κωδικό με τον οποίο θα γίνει στη συνέχεια όλη η διαδικασία καθώς με τον κωδικό αυτό μπορείς να πληρώσεις το παράβολο που χρειάζεσαι σε τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ ή και με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σου.

1. Πώς προμηθευόμαστε ένα παράβολο ηλεκτρονικά.

Η προμήθεια  γίνεται μέσω της εφαρμογής «e-Παράβολο» για όσα παράβολα έχουν ενταχθεί σε αυτή.

2. Τι είναι το e-παράβολο.

Το ηλεκτρονικό παράβολο είναι ένας μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε.

3. Από πού γίνεται η προμήθεια ενός e-παραβόλου.

Κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή, είτε μέσω της σχετικής εφαρμογής, είτε από τα Κ.Ε.Π. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη χρήστες.

4. Πού πληρώνεται το e-παράβολο.

Το e-παράβολο πληρώνεται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.). Ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό στον φορέα είσπραξης που επιθυμεί, γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). Το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την πληρωμή ενεργοποιείται ο κωδικός του e−Παραβόλου προς χρήση. Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Α.Α.Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός του παραβόλου ενεργοποιείται άμεσα προς χρήση.

5. Μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα e-παράβολο εάν δεν έχει Α.Φ.Μ.;

Ναι, είναι δυνατή η προμήθεια e-παραβόλου και χωρίς την ύπαρξη Α.Φ.Μ.

6. Μπορεί να γίνει επιστροφή των χρημάτων ενός e-παραβόλου που έχει πληρωθεί αχρεωστήτως;

Ναι, είναι δυνατή η επιστροφή των χρημάτων ενός e-παραβόλου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δεν πραγματοποιείται, όμως, επιστροφή e-παραβόλου χωρίς Α.Φ.Μ.. Η επιστροφή του e-παραβόλου πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους :

– Εάν κάποιος είναι πιστοποιημένος χρήστης και δεν έχει καταθέσει το e-παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία, του δίνεται η δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, αφού αναζητήσει το συγκεκριμένο παράβολο, να υποβάλει αίτηση ολικής επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε. Προϋπόθεση αποτελεί η δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού.

– Όταν κάποιος δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISNET πρέπει να καταθέσει το e-παράβολο στην υπηρεσία, για την οποία το είχε εκδώσει και εκείνη, αφού ελέγξει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, δεσμεύει το παράβολο και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή του συνολικού ποσού ή μέρους του ποσού που έχει καταβληθεί.

– Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του Α.Φ.Μ. στο αρχικό αίτημα χορήγησης e-παραβόλου υπάρχει η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιστροφής, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον Α.Φ.Μ. του στην αρμόδια υπηρεσία-λήπτη, η οποία αφού ελέγξει ότι ο Α.Φ.Μ. αφορά στον δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή.

Κοινοποίηση