Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ

0
Το πρώτο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε, είναι τι ακριβώς είναι το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ ή νυχτερινό ρεύμα όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Η χρέωση λοιπόν  των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύματος στο τιμολόγιο Γ1Ν που λαμβάνουμε από τη ΔΕΗ περιλαμβάνει 2 περιόδους χρέωσης κατά τη διάρκεια του 24ώρου: την περίοδο της κανονικής χρέωσης – σε κανονική τιμή και την περίοδο της μειωμένης χρέωσης.
 
Συγκεκριμένα, η χρέωση είναι το άθροισμα της χρέωσης για την καταναλωθείσα ενέργεια (€ ανά kWh) και της χρέωσης για το πάγιο (€ ανά τετράμηνο), τα οποία, για το τιμολόγιο κανονικής χρέωσης (ημέρας) βαίνουν κλιμακούμενα όσο αυξάνεται η κατανάλωση, ενώ για το τιμολόγιο μειωμένης χρέωσης (νύκτας) είναι σταθερά και όχι κλιμακούμενα – γι' αυτό και χαμηλότερα.
 
Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε οικονομία είναι να προγραμματίσουμε τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών που καίνε πολύ ρεύμα (π.χ. πλυντήριο, θερμοσίφωνας κ.ο.κ.) στις ώρες που ισχύει το μειωμένο νυχτερινό ρεύμα. Για να κατανοήσουμε δε, το οικονομικό όφελος που θα έχουμε από την αξιοποίηση του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ, ας σκεφτούμε ότι βασικές ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι μας όπως το ψυγείο, καταψύκτες, τηλεόραση η οποία βρίσκεται σε αναμονή, θα καταναλώνουν για τις ώρες τις ημέρας που ισχύει το νυχτερινό ρεύμα πολύ λιγότερο απ' ότι έως τώρα.
 
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά το ωράριο ισχύος του νυχτερινού τιμολογίου καθώς και τι πρέπει να κάνουμε για να μας το χορηγήσει η ΔΕΗ
 
 
Νυχτερινό ρεύμα – ωράριο :
 
Θερινή περίοδος:  1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.
 
Χειμερινή περίοδος:  1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

Τμηματικό ωράριο :

– 2.00-8.00 και 15.00-17.00 για τη χειμερινή περίοδο και,

– 23.00-7.00 για τη θερινή περίοδο.

Συνεχές ωράριο:
Οι οικιακοί πελάτες της ΔΕΗ που έχουν πάρει το νυχτερινό τιμολόγιο πριν από το έτος 1988 και στο εν τω μεταξύ δεν έχουν ζητήσει να έχουν το παραπάνω τμηματικό ωράριο, έχουν μειωμένη τιμολόγηση τις ώρες 23.00-7.00 για όλο το έτος. Το συγκεκριμένο ωράριο δε χορηγείται πλέον.

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν έχουμε το τμηματικό ή το συνεχές ωράριο:

Μπορούμε να το διαπιστώσουμε ελέγχοντας το μετρητή της παροχής μας. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να παρατηρήσουμε εάν από τις ώρες 15:00 έως 17:00 (από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) ο μετρητής μας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή (Κοντέρ) με την ένδειξη Μ (Μειωμένο τιμολόγιο) ή στον καταχωρητή (Κοντέρ) με την ένδειξη Κ (Κανονικό τιμολόγιο), οπότε θα διαπιστώσουμε ποιο ωράριο του μειωμένου τιμολογίου έχουμε.

 

Νυχτερινό ρεύμα – Προυποθέσεις & δικαιολογητικά χορήγησης :
 
1. Τοποθετείται (εφόσον δεν υπάρχει ήδη)  από ηλεκτρολόγο, ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης.
2. Μετά την εγκατάσταση, ο ηλεκτρολόγος μας χορηγεί μια "Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου", στην οποία θα αναφέρεται και αυτός ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης.
 
Αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες από τον ηλεκτρολόγο χρειάζεται να υποβληθούν στη ΔΕΗ: 
– Αίτηση χορήγησης μειωμένου (νυχτερινού) τιμολογίου (έντυπο ΔΕΗ). 
– Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκρολόγου, στην οποία εμφανίζεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης
– Αστυνομική ταυτότητα ενώ θα πρέπι να γνωρίζουμε και τα στοιχεία του ΑΦΜ μας.
– Να καταβληθεί η σχετική συμμετοχή για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η ΔΕΗ για τη χορήγηση του Μειωμένου Νυκτερινού Τιμολογίου. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Χ Ρ Η Σ Τ Ι Κ Α :
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
Κοινοποίηση