Σε ποιές περιπτώσεις μας αποζημιώνει η ΔΕΗ

0

Ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας αφορά άμεσα ως καταναλωτές τακτοποιεί με απόφασή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η οποία και προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης από τη ΔΕΗ προς τους πελάτες της στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις στις προθεσμίες που θέτει η Αρχή. Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει πλέον:

1. Ποιές είναι αυτές οι υποχρεώσεις:

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ) αφορούν μεταξύ άλλων:

– την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης μετά από βλάβη,

– τις προγραμματισμένες εργασίες ή αίτημα του καταναλωτή,

– τις επανασυνδέσεις μετά από διακοπή λόγω χρέους,

– την εξυπηρέτηση νέων συνδέσεων,

– την αντικατάσταση καμένης ασφάλειας του μετρητή,  κ.ά.

2. Τι αποζημίωση προβλέπεται:

Το ύψος των αποζημιώσεων, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προθεσμίες, είναι 15 ευρώ.

Εξαιρείται η διακοπή τροφοδότησης σε καταναλωτές μέσης τάσης για την οποία το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται σε 150 ευρώ.

Οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον καταναλωτή.

3. Πότε ο ΔΕΔΗΕ δεν ευθύνεται:

 Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες), βλάβες που δεν οφείλονται στο δίκτυο διανομής (αλλά μπορεί να οφείλονται σε βλάβες μονάδων παραγωγής ή στο δίκτυο μεταφοράς) καθώς και για καθυστερήσεις που οφείλονται σε άλλους φορείς

4. Διάρκεια εφαρμογής της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας:

Η διάρκεια εφαρμογής της απόφασης είναι από την 1η Απριλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.

 

Κοινοποίηση