Πως μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε τα ένσημα σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου μας

0

Για την περίπτωση των ενσήμων πριν το 2002 που μπορεί για κάποιο λόγο να έχουμε χάσει (απώλεια ασφαλιστικού βιβλιαρίου), η διοίκηση του ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία προβλέπεται νέα διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης και η οποία φαίνεται να κάνει όλη τη διαδικασία ευκολότερη. Να σημειωθεί ότι το έτος 2002 είναι κομβικό καθώς από τη συγκεκριμένη χρονιά και μετά τα ένσημα των μισθωτών είναι μηχανογραφημένα.

Η διαδικασία λοιπόν που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε εάν χάσαμε τα ένσημά μας είναι η ακόλουθη  – όπως την αναφέρει το Euro2day:

– Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία (ΔΑΤΕ) για χρόνο ασφάλισης ως 31/12/2001, αναζητείται καταρχήν ο χρόνος στην εφαρμογή «Λογαριασμοί Ασφαλισμένων» της ΗΔΙΚΑ.

Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι χρόνος ανακεφαλαιωμένος, ισχυρός και διανυθείς στην ασφάλιση και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνου με υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ).

Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή ο ασφαλισμένος αιτείται περισσότερο χρόνο, τότε υποβάλλεται στην Υπηρεσία Συντάξεων (και όχι στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας) σχετικό αίτημα.

– Κατά την παραλαβή του αιτήματος θα αναζητείται βιβλιάριο υγείας της επίμαχης χρονικής περιόδου.

– Το αίτημα θα διαβιβάζεται δια της υπηρεσίας συντάξεων στα Υποκαταστήματα του τόπου απασχόλησης.

– Μετά την έκδοση απόφασης, το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων που είχε υποβληθεί το αίτημα.

Κοινοποίηση