Οι αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Τι πρέπει να προσέχουμε

0

Σημαντικές αλλαγές στην ασφάλιση του αυτοκινήτου φέρνει εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδας που έχει ως στόχο ν' εναρμονισθούν οι προδιαγραφές ασφάλισης στην Ελλάδα με ότι ισχύει στα υπόλοιπα Ευρωπαïκά κράτη και η οποία αναμένεται να πάρει νομοθετική μορφή.

Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα επέλθουν στην ασφάλιση του αυτοκινήτου έχουν ως εξής:

 

⇒ Καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μία πρακτική που ακολουθούσαν πολλές εταιρείες και ουσιαστικά εξυπηρετούσε αυτές και τους διαμεσολαβούντες και δέσμευε τους πελάτες. Το συμβόλαιο που δεν θα έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του θ' ακυρώνεται.

⇒ 10 ημέρες πριν από τη λήξη του ασφαλιστήριου συμβολαίου, ο ασφαλιστής σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον ασφαλισμένο για την υποχρέωση που έχει ν' ανανεώσει την ασφάλισή του.

⇒ Σε περίπτωση έκδοσης νέου συμβολαίου θα πρέπει να προκαταβάλλεται το ασφάλιστρο. Κλείνει δηλαδή η περίοδος χάριτος ενός μήνα από τη λήξη και μέχρι να πληρωθεί το νέο ασφαλιστήριο που ισχύει έως τώρα.

⇒ Τα ασφάλιστρα θα πληρώνονται κυρίως μέσω τραπεζών (στα καταστήματα ή μέσω e-banking).

 

 

Κοινοποίηση