10 βεβαιώσεις & πιστοποιητικά του Δημοσίου που μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρονικά

0

Το Internet κάνει την καθημερινότητά μας ευκολότερη όχι μόνο στο πεδίο της ενημέρωσης, της δουλειάς και της επικοινωνίας αλλά και σε αυτό των συναλλαγών με το Δημόσιο.

Δέκα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις λοιπόν που μπορούμε να παραλάβουμε online, στην ηλεκτρονική μας θυρίδα, μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Ermis :

 

1. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ (βλ. αναλυτικά εδώ)

2. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ (βλ. αναλυτικά εδώ)

3. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας – για εργοδότες/επιχειρήσεις (βλ. αναλυτικά εδώ)

4. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης / Εθνικό Δημοτολόγιο (βλ. αναλυτικά εδώ)

5. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης / Εθνικό Δημοτολόγιο (βλ. αναλυτικά εδώ)

6. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας (βλ. αναλυτικά εδώ)

7. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών – ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου (βλ. αναλυτικά εδώ)

8. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου για πολίτες που έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό (βλ. αναλυτικά εδώ)

9. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (βλ. αναλυτικά εδώ)

10. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (βλ. αναλυτικά εδώ)

 

Κοινοποίηση