Σχολικό βοήθημα €300 : όροι & προϋποθέσεις

0

Υπάρχουν πολλές οικογένειες που δε γνωρίζουν την ύπαρξη του Σχολικού Βοηθήματος των 300 Ευρώ το οποίο δίνεται όταν τα εισοδήματά τους είναι πολύ χαμηλά. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο επίδομα (όρους και προυποθέσεις χορήγησης, πότε πρέπει να κάνουμε τη σχετική αίτηση) όπως τα καταγράφει αναλυτικά το πάντα ενημερωμένο, Singleparent :

Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε πως ο σωστός όρος δεν είναι «σχολικό βοήθημα» αλλά «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης». Χάριν συντομίας ωστόσο και επειδή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σχολείο, έχει δοθεί ο τίτλος «Σχολικό βοήθημα».

Προυποθέσεις χορήγησης:

Σύμφωνα με το  άρθρο 27 του Νόμου 3016/2002 παράγραφος 1, οι προϋποθέσεις για την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, είναι:

1. Το πραγματικό ή το τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 3.000 ευρώ (σε επικοινωνία του Singleparent με τη Α' Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αθήνας, μας εξήγησαν ότι κανένα από τα δύο εισοδήματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ).

2. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν οιαδήποτε περιουσία στο όνομά τους.

3. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να μισθώνουν κάποια οικία, αλλά να φιλοξενούνται κατά δήλωσή τους στην Εφορία.

4. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Τα ανήλικα τέκνα θα πρέπει να φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο ή σε Γυμνάσιο και να είναι μέχρι 16 ετών.

Τι χρειάζεται :

– εκκαθαριστικό της Εφορίας

– βεβαίωση του Διευθυντή του Σχολείου ότι το ανήλικο τέκνο φοίτησε σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο)

– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα το λάβεις από τον Δήμο όπου έχεις την οικογενειακή σου μερίδα ή από τα ΚΕΠ.

– βεβαίωση από τον ΟΓΑ για το ποσό που λαμβάνεις από επιδόματα και (προαιρετικά) βεβαίωση από τη Πρόνοια ότι δεν λαμβάνεις το προνοιακό επίδομα.

Αναλυτικά για την αίτηση :

Με τη λήξη του διδακτικού έτους, υποβάλλεις τα δικαιολογητικά στο διευθυντή ή στη διευθύντρια του σχολείου. Στην αίτηση που θα κάνεις στο σχολείο, θα σου ζητηθεί και IBAN τραπεζικού λογαριασμού ώστε να σου κατατεθούν τα χρήματα. Μόλις ολοκληρώσεις τη διαδικασία στο σχολείο δεν κάνεις ΚΑΜΙΑ περαιτέρω ενέργεια, απλώς περιμένεις να μπούν τα χρήματα στο λογαριασμό σου. Πλέον οι Δ.Ο.Υ. δεν είναι αρμόδιες για τη διαδικασία και την πληρωμή της συγκεκριμένης ενίσχυσης, παρά μόνο το σχολείο.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής της αίτησης (μπορείς δηλαδή να αιτηθείς το βοήθημα από τη λήξη του διδακτικού έτους και για την υπόλοιπη χρονιά).

Κοινοποίηση