Πως θα βρούμε Οικογενειακό Γιατρό στην περιοχή μας

0

Επειδή, για δωρεάν επίσκεψη σε γιατρό άλλης ειδικότητας  που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, πρέπει απαραίτητα ν’ ακολουθήσουμε τη διαδικασία της παραπομπής από τον οικογενειακό γιατρό, θα πρέπει λοιπόν γι’ αρχή να… βρούμε οικογενειακό γιατρό! Η διαδιακασία για την εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό είναι (σχετικά) απλή και το κυριότερο, για το μεγαλύτερο κομμάτι της, μπορεί να γίνει online από PC ή το κινητό μας κάνοντας τ’ ακόλουθα βήματα:

1. Εσερχόμαστε στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς μας του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

2. Συμπληρώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία με βάση τα οποία θα γίνει και η επιλογή του οικογενειακού γιατρού.

3. Επιλέγουμε οικογενειακό γιατρό μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι γιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο προηγούμενο βήμα και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

4. Υποβάλλουμε την ηλεκτρονική αίτηση.

5. Εκτυπώνουμε την αίτηση.

Στη συνέχεια, για να υποβάλουμε την αίτηση σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειαζόμαστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζουμε τον ΑΜΚΑ μας. Εκεί θα μας  ζητήσουν τα στοιχεία μας για να ολοκληρώσουμε την αίτηση και να κληθούμε να επιλέξουμε οικογενειακό γιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα μας παραδώσουν την αίτηση που έχουμε υποβάλει ηλεκτρονικά.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον οικογενειακό γιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας) μας και φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Τέλος, πρέπει να έχουμε επίσης υπόψιν μας ότι:

• Μπορούμε ν’ αλλάξουμε Οικογενειακό Ιατρό μόνο αφού περάσουν 6 μήνες από την εγγραφή μας.

• Μπορούμε να προγραμματίζουμε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχουμε εγγραφεί.

• Για τον προγραμματισμό επίσκεψης σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει ν’ ακολουθήσουμε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Κοινοποίηση