Κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ – όσα πρέπει να γνωρίζουμε

0
Με το νέο διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η ΔΕΗ παρέχει έως 42% μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με διευρυμένα κοινωνικά κριτήρια.
Αναλυτικά:
 
Βασικές προυποθέσεις:
 
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:
1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
4. Η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για
κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh, 1.700 kWh ή 2.000 kWh).

 

 

 

Οι ομάδες που δικαιούνται το νέο μειωμένο τιμολόγιο είναι:

– Άτομα με χαμηλό εισόδημα
– Τρίτεκνοι
– Μακροχρόνια άνεργοι
– Άτομα με αναπηρία
– Άτομα που χρειάζονται κατ΄οίκον Μηχανική υποστήριξη
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις κατηγορίες δικαιούχων και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο ΚΟΤ καθώς επίσης να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω:
i. της τηλεφωνικής γραμμής 210-9298000 (με αστική χρέωση) η οποία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 7 π.μ. – 10 μ.μ. και Σάβατο 7 π.μ. – 3 μ.μ.
ii.της ιστοσελίδας dei.gr
 
Όσοι καταναλωτές θέλουν να υποβάλλουν αίτηση χρειάζεται να γνωρίζουν:
 
i. Τα στοιχεία του λογαριασμού τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού).
 
ii. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι).
 
iii. Στην περίπτωση ασθενών που χρειάζονται κατ΄οίκον μηχανική υποστήριξη θα πρέπει να γνωστοποιούν-δηλώνουν, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, τον ΑΜΚΑ τους, τον ασφαλιστικό τους φορέα και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη της κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγονται οι δικαιούχοι.
Εάν κάποιος καταναλωτής είναι ανασφάλιστος χρειάζεται η γνωστοποίηση στοιχείων αντίστοιχης βεβαίωσης από κρατικό νοσοκομείο. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν προσκομίζονται στη ΔΕΗ αλλά παραμένουν στην κατοχή των δικαιούχων.
 
Χρηστικά:
 
Όλη η σχετική ενημέρωση αναλυτικά στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ, στη διεύθυνση:
 
 
Κοινοποίηση