Ποιοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

0

Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 ξεκινάει η κατάθεση των αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) το οποίο αφορά 700.000 περίπου δικαιούχους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το ανώτερο ποσό του συγκεκριμένου επιδόματος αντιστοιχεί σε 200 ευρώ το μήνα για έναν ενήλικα και σε 400 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Που υποβάλλονται οι αιτήσεις:

i. αυτοπροσώπως από τον δικαιούμενο το επίδομα, στα ΚΕΠ ή στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των δήμων, ή

ii. ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ (keaprogram.gr).

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης θα γίνεται γνωστό στον αιτούμενο αν δικαιούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο δικαιούχος:

Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί ότι o δικαιούχος μπορεί να ενταχθεί ανά πάσα στιγμή στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης. Κριτήρια για την ένταξή του αποτελούν το εισόδημά του τους τελευταίους 6 μήνες, η διαμονή του, η φορολογητέα αξία των ακινήτων που έχει και κάποια ακόμη. Πιο συγκεκριμένα:

Εισόδημα: Το ύψος του εισοδήματος μέχρι το οποίο δικαιούται κάποιος να ενταχθεί στο ΚΕΑ ποικίλει ανάλογα με το νοικοκυριό. Έτσι, ένα άτομο που μένει μόνο του θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα αν κατά τους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης είχε εισόδημα κάτω από 1.200 ευρώ. Αντίστοιχα, τετραμελές νοικοκυριό αποτελούμενο από το σύζυγο, τη σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΚΕΑ μόνο αν το συνολικό εισόδημά του είναι κάτω από 2.400 ευρώ κατά τους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ακίνητα: H φορολογητέα αξία των ακινήτων που ανήκουν στο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση ατομικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ. Για ένα τετραμελές νοικοκυριό αποτελούμενο από τον σύζυγο, τη σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά, η φορολογητέα αξία των ακινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 135.000 ευρώ (για κάθε επιπλέον μέλος το όριο για τη φορολογήσιμη ακίνητη περιουσία αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ). Η μέγιστη φορολογητέα αξία των ακινήτων για κάθε νοικοκυριό είναι 150.000 ευρώ.

Άλλα κριτήρια: Η συνολική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (για παράδειγμα, λογαριασμοί ταμιευτηρίου, μετοχές, ομόλογα, κ.ο.κ) όλων των μελών του νοικοκυριού που έχουν δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού. Η αντικειμενική δαπάνη για μηχανοκίνητα οχήματα που ανήκουν σε μέλη του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, όπως υπολογίζεται για φορολογικούς σκοπούς στο Ε1. Επίσης, τα νοικοκυριά που κατέχουν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών), αεροσκάφη, ιδιωτικά ελικόπτερα, ανεμόπτερα και πισίνες δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.

Άλλες Παροχές στους δικαιούχους εκτός των χρημάτων:

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης εκτός από το επίδομα, θα έχουν παράλληλα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, παροχή σχολικών γευμάτων για τα παιδιά και κοινωνικό τιμολόγιο σε ρεύμα και νερό.

 

Κοινοποίηση