Κλάδεμα: βασικά tips για τον ερασιτέχνη κηπουρό

0

Το κλάδεμα είναι αναμφισβήτητα μια από τις βασικότερες κηπουρικές εργασίες είτε αφορά τον επαγγελματία γεωργό είτε τον απλό ιδιώτη που έχει μερικά δέντρα και λουλούδια στον κήπου του σπιτιού του. Για το λόγο αυτό και είναι σαφώς προτιμότερο να γίνεται από έμπειρους στο είδος γεωπόνους ή κηπουρούς. Ωστόσο και ο απλός ‘ερασιτέχνης’ κηπουρός μπορεί ν' αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου τα πρακτικά εφόδια που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της προσπάθειάς του (σημαντικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει και η προσφυγή στις κατάλληλες πηγές – είτε off line -βιβλιογραφία κυρίως- είτε και online). 

Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι το κλάδεμα κατατάσσεται σε 2 βασικές κατηγορίες:

i. Κλάδεμα το οποίο αποσκοπεί στη μορφοποίηση της εξωτερικής εμφάνισης ενός φυτού – στο να του δώσουμε δηλαδή τη καλύτερη δυνατή εμφάνιση.

ii. Κλάδεμα το οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση της απόδοσης ενός φυτού.

 

Βασικά tips για ένα επιτυχημένο κλάδεμα:

Πρέπει να γίνεται σε μια συγκεκριμένη εποχή, ανάλογα με το είδος του φυτού και τον σκοπό που εξυπηρετεί το κλάδεμα.

Πρέπει να γίνεται με τη χρήση ειδικών εργαλείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται το κλαδευτήρι, το πριόνι (χειρός ή μηχανικό), το μπορντουροψάλιδο (χρησιμοποιείται κυρίως για κλάδεμα διαμόρφωσης της εξωτερικής εμφάνισης του φυτού).

Δεν χρησιμοποιούμε σε καμία περίπτωση τα χέρια για να τραβήξουμε τα κλαδιά ούτε χρησιμοποιούμε εργαλεία που δεν είναι ειδικά για το συγκεκριμένο σκοπό καθώς ελλοχεύει κίνδυνος τραυματισμού του φυτού.

Οι τομές θα πρέπει να γίνονται με κλίση 45ο αντίθετα από τον τελευταίο οφθαλμό που διατηρούμε στο κλαδί.

Καλό είναι να αφαιρούμε σε κάθε περίπτωση τα μη υγιή, στραβά ή ξερά κλαδιά.

Είναι πολύ καλό να επαλείφουμε το σημείο που γίνεται η τομή με ειδικά για την περίπτωση σκευάσματα τα οποία εύκολα μπορούμε να προμηθευτούμε από τα καταστήματα με είδη κηπουρικής τα οποία και εμποδίζουν την πληγή που σχηματίζεται εκεί, να έρθει σε επαφή με μικρόβια ή υγρασία.

Σε γενικές γραμμές, το χειμερινό κλάδεμα στοχεύει, στη διέγερση της απόδοσης ενός φυτού και το καλοκαιρινό στη ρύθμισή της.

 

Σε κάθε περίπτωση, το σωστό κλάδεμα, όπως όλα τα πράγματα που αφορούν την περιποίηση του κήπου, προϋποθέτει μεράκι και διάθεση να δώσουμε στην εργασία αυτή τον κατάλληλο χρόνο από τον όποιο ελεύθερο προσωπικό μας. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο δε, ο ερασιτέχνης κηπουρός να προσφεύγει τόσο σε βιβλία γραμμένα από ειδικούς  όσο και στην ατέλειωτη «εγκυκλοπαίδεια» του διαδικτύου.

 

Κοινοποίηση