Πως μπορούμε να υπολογίσουμε online το Δώρο Χριστουγέννων που θα πάρουμε

0

Το Δώρο Χριστουγέννων είναι μία μεγάλη ανάσα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που το παίρνουν ακόμη. Εάν θέλουμε λοιπόν για λόγους οικογενειακού προυπολογισμού να δούμε το ακριβές ποσό που πρόκειται να πάρουμε υπάρχει μία ηλεκτρονική εφαρμογή που δίνοντάς της κάποια απαραίτητα δεδομένα υπολογίζει για εμάς το ύψος του Δώρου. Πρόκειται για την ειδική online εφαρμογή για τον υπολογισμό του Δώρου των Χριστουγέννων του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ.

Μπαίνοντας στη σελίδα της εφαρμογής. συμπληρώνουμε τα 4 πεδία που θα βρούμε, δηλ. το εάν είμαστε υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες, το ύψος του μισθού που παίρνουμε καθώς και τα πεδία που αφορούν την ημερομηνία πρόσληψης και λύσης της εργασακής σχέσης (εφόσον έχει λυθεί πριν τις 31/12) και η εφαρμογή μας εμφανίζει άμεσα το ακριβές ποσό του Δώρου των Χριστουγέννων που πρόκειται να πάρουμε.

Κοινοποίηση