Πως μπορούμε να υπολογίσουμε την αποζημίωση απόλυσης online

0

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή, απλά και γρήγορα, να υπολογίσουμε την αποζημίωση που δικαιούμαστε σε περίπτωση απόλυσης χρησιμοποιώντας τα e-εργαλεία που είναι διαθέσιμα online στα παρακάτω site:

1. KEPEA.gr:

Η online φόρμα υπολογισμού που βρίσκεται διαθέσιμη στο site του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος προϋποθέτει την συμπλήρωση από εμάς τεσσάρων πεδίων. Έτσι επιλέγουμε το εάν είμαστε Υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες, το εάν υπάρχει προειδοποίηση απόλυσης ή όχι, συμπληρώνουμε το ποσό των μικτών μηνιαίων αποδοχών μας καθώς και την ημερομηνία πρόσληψης στο συγκεκριμένο εργοδότη. Μόλις συμπληρώσουμε και το τέταρτο αυτό πεδίο εμφανίζεται άμεσα το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούμαστε με βάση τα στοιχεία που έχουμε δώσει.

Προσοχή: συμπληρώνουμε το ποσό των μικτών κι όχι των καθαρών μηνιαίων αποδοχών μας καθώς με βάση αυτό υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης.

2. ERGATIKA.GR

Στο site Ergatika.gr που διαθέτει έναν σημαντικό όγκο πληροφοριών για εργασιακά θέματα μπορούμε επίσης να βρούμε μία πολύ εύχρηστη φόρμα υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης και μάλιστα διαφορετική για υπαλλήλους, εργάτες και τραπεζοϋπαλλήλους. Εδώ, αφού συμπληρώσουμε με πολύ προσοχή τα απαιτούμενα πεδία, πατάμε το tab ‘υπολόγισε’ και βλέπουμε το ακριβές ποσό αποζημίωσης που δικαιούμαστε στην περίπτωση απόλυσης.

Αχρείαστες να είναι, οι παραπάνω φόρμες που είναι διαθέσιμες online μας δίνουν άμεσα τη βασικότερη πληροφορία που χρειαζόμαστε στη περίπτωση που η συνεργασία μας με οποιοδήποτε εργοδότη πρόκειται να διακοπεί με δική του πρωτοβουλία: το ακριβές ποσό των χρημάτων που πρέπει να πάρουμε ως αποζημίωση.

Κοινοποίηση