Τα βασικότερα λάθη που κάνουμε ψάχνοντας για δουλειά

0
Κατά την διαδικασία αναζήτησης εργασίας, πολλά είναι τα λάθη που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, δυσκολεύοντας σημαντικά την όλη μας προσπάθεια και μειώνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας – ειδικά τη συγκεκριμένη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Κι όμως τα περισσότερα λάθη μπορούν να αποφευχθούν εύκολα αν επιστρατεύσουμε την κοινή λογική και δώσουμε σημασία στη λεπτομέρεια τονίζεται σε σχετικό άρθρο, στην Ευρωπαική πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el) το οποίο εστιάζει σε δύο βασικά θέματα: το βιογραφικό σημείωμα και τη συνέντευξη που συνήθως επακολουθεί.
Πιο συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι της Ευρωπαικής Επιτροπής για τα συγκεκριμένα θέματα, σημειώνουν τα εξής πολύ χρήσιμα:
 
1.  Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό  σ η μ ε ί ω μ α :
 
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για κάποιον που αναζητά εργασία είναι το βιογραφικό σημείωμα. Προκειμένου να κάνετε τους εργοδότες να συνειδητοποιήσουν ότι είστε ο κατάλληλος υποψήφιος, το βιογραφικό σας θα πρέπει να είναι σαφές, επικεντρωμένο και στοχευμένο ακριβώς στη θέση για την οποία υποβάλετε υποψηφιότητα. Ένα βιογραφικό προσαρμοσμένο ειδικά για μια συγκεκριμένη θέση δείχνει στον εργοδότη ότι ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει σχετική έρευνα και ότι ενδιαφέρεται σοβαρά για τη θέση. Χρησιμοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο και ελέγξτε προσεκτικά την παρουσία τυχόν γραμματικών λαθών και λαθών στίξης. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε τις λέξεις-κλειδιά που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης. Στην περίπτωση που στο βιογραφικό σας συμπεριλαμβάνονται οι ενότητες «στόχος» και «σύνοψη», η έμφαση θα πρέπει να δίνεται κυρίως στο τι μπορείτε να προσφέρετε στον εργοδότη παρά στο τι αναζητάτε από μία θέση εργασίας.
Θα μπορούσατε να ζητήσετε από μερικά άτομα να διαβάσουν το βιογραφικό σας, να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη, πληροφορίες τις οποίες έχετε συμπεριλάβει αλλά δεν είναι σχετικές και, τέλος, ότι δεν παραλείψατε να αναφέρετε ορισμένες από τις δεξιότητές σας.
 
Στις συνοδευτικές επιστολές, ή επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως ενίοτε ονομάζονται, δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο του βιογραφικού σας. Αντιθέτως, οι επιστολές αυτές θα πρέπει να είναι σύντομες και παραστατικές, να περιγράφουν όλα όσα είστε σε θέση να προσφέρετε στη συγκεκριμένη θέση και την εταιρεία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας για την επίτευξη των στόχων αυτών.
 
Προτού υποβάλετε υποψηφιότητα, θα σας συμβουλεύαμε ακόμη να ενισχύσετε τον βαθμό ασφαλείας στις ρυθμίσεις των λογαριασμών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εργοδότες μπορούν να ελέγξουν τον λογαριασμό σας στο Facebook για να δουν με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας και συχνά να σχηματίσουν εικόνα για την προσωπικότητά σας πριν ακόμη περάσετε από συνέντευξη.
 
2.  Τ ο  « π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο »  τ η ς  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η ς :
 
Πριν από μια συνέντευξη είναι σημαντικό να προβείτε σε ενδελεχή αναζήτηση πληροφοριών για την επιχείρηση και τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Θα πρέπει να διαβάσετε τις πληροφορίες που υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης, σε πρόσφατα ενημερωτικά άρθρα και να παρακολουθήσετε την παρουσία της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις. Ενδεχομένως, επίσης, να αποδειχθεί χρήσιμη η επικοινωνία σας με ορισμένους από τους υφιστάμενους υπαλλήλους της εκάστοτε εταιρείας προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της.
 
Αφού ολοκληρωθεί η συνέντευξη, είναι σημαντικό να ευχαριστήσετε το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη συνέντευξη για τον χρόνο του. Να ευχαριστείτε πάντοτε προσωπικά το πρόσωπο που πραγματοποιεί τη συνέντευξη και να καθιστάτε σαφές ότι θεωρείτε πραγματικό προνόμιο το να εργαστείτε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Τέλος, μην αμελήσετε να ρωτήσετε ποιο είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα εκφράζετε εκ νέου τις ευχαριστίες σας και θα επαναλαμβάνετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση.
 
 
 
Κοινοποίηση