Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους 30 – 66 ετών

0

Ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ανοίγει σήμερα και αφορά την πρόσληψη ανέργων 30- 66 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα έχει τη σημαντική ιδιαιτερότητα ότι αφορά ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με όσα είχαν εκπονηθεί έως τώρα – κάτι αναγκαίο καθώς ως γνωστόν η ανεργία δεν κάνει διακρίσεις στην ηλικία. 

Το πρόγραμμα αφορά απασχόληση για 12 μήνες και επιδοτεί με 450 ευρώ τις επιχειρήσεις, οι οποίες για να κάνουν αίτηση θα πρέπει να εκδώσουν κλειδάριθμο στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ για να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Η επιδότηση θα καλύπτει μέρος του μισθού και δεν θα αποτελεί την τελική αμοιβή. Η επιχείρηση θα προσθέτει το υπόλοιπο ποσό για να καλύψει τη διαφορά για το μισθό που θα διαμορφώνεται βάσει των όσων προβλέπει η εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα οι άνεργοι θα πρέπει:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και,

II. Να έχουν συμπληρώσει το επαγγελματικό τους προφίλ.

Οι επιχειρήσεις για να μετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Ι. Να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης και,

ΙΙ. Το ίδιο διάστημα να μην έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Άλλες επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στο πρόγραμμα:

-Δημόσιες επιχειρήσεις
-Νυχτερινά κέντρα
-Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security)
-Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (telemarketing)
-Εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
-Επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό
-Εξωχώριες εταιρείες
-ΚΤΕΛ
-Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
-Επιχειρήσεις που δε διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σπίτι του εργοδότη
-Επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις
-Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές
-Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων
-Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομική μορφής υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν.

 

Κοινοποίηση