Όσα πρέπει να ξέρουμε για το Δώρο Πάσχα

0

Το Δώρο του Πάσχα, είναι πάντοτε μία απαραίτητη τονωτική "οικονομική" ένεση στην τσέπη μας – ιδιαίτερα εν μέσω της εορταστικής περίοδου που συνεπάγεται αυξημένα έξοδα (δώρα, ψώνια για το σπίτι κλ.π.) Δυστυχώς όμως, αφορά πλέον μία συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων κι όχι όλους. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το Δώρο του Πάσχα:

Ποιοί δικαιούνται Δώρο Πάσχα:

Μόνο οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου και οι άνεργοι του ΟΑΕΔ λαμβάνουν πλέον Δώρο Πάσχα το οποίο κι έχει καταργηθεί τόσο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους όσο και για τους Συνταξιούχους.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα:

Τελική ημερομηνία καταβολής από τους εργοδότες είναι πάντοτε η Μεγάλη Τετάρτη. Φυσικά, ο εργοδότης, εάν επιθυμεί, μπορεί να το καταβάλει και νωρίτερα. 

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα:

Όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Βάση υπολογισμού του δώρου, αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. 

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα:

– O χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.

– Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.

Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. 

Δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο εφόσον οι επιδοτούμενοι έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Εάν έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

 

Κοινοποίηση