Θα δουλέψεις την 25η Μαρτίου; Δες πόσο πρέπει να πληρωθείς

0

Η 25η Μαρτίου έχει από το νόμο οριστεί ως υποχρεωτική αργία συνεπώς όσοι θα εργαστούν τη συγκεκριμένη ημέρα προβλέπεται να πάρουν ειδικό αυξημένο ημερομίσθιο. Πιο συγκεκριμένα η ΓΣΕΕ και το  Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), σημειώνουν τα παρακάτω για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τον τρόπο αμοιβής τους τη συγκεκριμένη ημέρα:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν την 25η Μαρτίου

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν την 25η Μαρτίου

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α. αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
β. αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

 Τέλος, πρέπει να ξέρουμε ότι:

i. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

ii. Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

iii. Όταν η υποχρεωτική αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν.1400/83).

  Δείτε εδώ όσα πρέπει να ξέρετε για το Δώρο του Πάσχα

Κοινοποίηση