Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας όταν ταξιδεύουμε με πλοίο

0

Επειδή στην Ελλάδα, ήλιος, θάλασσα και ταξίδι με πλοίο για κάποιο νησί, συνθέτουν την πιο χαρακτηριστική εικόνα του καλοκαιριού στη χώρα μας ας δούμε ποια είναι τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουμε ως καταναλωτές, όπως τα επισημαίνει ο "Συνήγορος του Καταναλωτή" και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας". Για να μπορούμε έτσι ν' αντιμετωπίσουμε σωστά τ' απρόοπτα που μπορούν να συμβούν και να μας χαλάσουν την περίοδο των διακοπών την οποία περιμέναμε όλο το χρόνο:

Kατά την κράτηση του εισιτηρίου:

1. Ο εκδότης του εισιτηρίου οφείλει να μας ενημερώσει για τη συνολική τιμή του, καθώς και για τυχόν εκπτώσεις που δικαιούμαστε. Να σημειωθεί ότι τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου επιβάτη και αναπηρικού ΙΧΕ οχήματος.

2. Όταν πραγματοποιούμε την κράτησή μας ηλεκτρονικά, διασταυρώνουμε τους γραπτούς όρους και τις πληροφορίες με τους όρους και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο εισιτήριο (π.χ. τα στοιχεία πινακίδας του οχήματος).

3. Η τιμή δεν μπορεί να αλλάξει, εφόσον έγινε κράτηση μέσω συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσης, μέχρι την ημερομηνία που συμφωνήθηκε η παραλαβή ή η πληρωμή του εισιτηρίου.

4. Καμία επιβάρυνσή μας δεν επιτρέπεται λόγω χρήσης συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική και η χρεωστική κάρτα.

Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι:

1. Προσερχόμαστε για επιβίβαση στο πλοίο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και, αν έχουμε όχημα, τουλάχιστον 1 ώρα πριν.

2. Σε περίπτωση άρνηση επιβίβασης στο πλοίο παρότι διαθέτουμε εισιτήριο, είτε λαμβάνουμε αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του ναύλου μεταφοράς επιβάτη είτε μεταφερόμαστε σε χρόνο της επιλογής μας ή προωθούμαστε, το συντομότερο δυνατόν, στον τελικό προορισμό μας με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, λαμβάνοντας ως αποζημίωση την αξία του ναύλου μεταφοράς επιβάτη, καθώς και τροφή και κατάλυμα, όπου απαιτείται.

3. Εάν το ταξίδι ακυρωθεί με υπαιτιότητα του μεταφορέα, έχουμε δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης ή άλλων αντισταθμιστικών παροχών κατ' επιλογήν μας, εκτός αν ενημερωθούμε μια εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου και μας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου ή αν ενημερωθούμε τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον απόπλου και προωθηθούμε στον προορισμό μας εντός 12 ωρών από την προγραμματισθείσα αναχώρηση.

4. Εάν ο απόπλους καθυστερήσει εξαιτίας βλάβης, ζημιάς του πλοίου ή, εν γένει, με υπαιτιότητα της εταιρείας, μπορούμε να υπαναχωρήσουμε και να μας καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος, εκτός εάν η καθυστέρηση είναι μικρότερη των 90 λεπτών. Αν δεν επιλέξουμε την υπαναχώρηση, η ακτοπλοϊκή εταιρεία οφείλει να μας παρέχει α) ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, διαμονή επί του πλοίου και προώθηση στον προορισμό μας με δαπάνη και μέριμνά της, β) για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών, τροφή, και εφόσον είναι αναγκαίο, διανυκτέρευση στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο (έως 3 διανυκτερεύσεις, με κόστος έως 80 ευρώ / διανυκτέρευση) και μεταφορά από και προς τον λιμένα αναχώρησης, γ) αποζημίωση ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού και της καθυστέρησης ή δ) άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας.

5. Αποζημίωση δεν δίνεται για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση του δρομολογίου μας, εφόσον οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών), συμμόρφωσης στη νομοθεσία ή σε εντολές της αρμόδιας αρχής.

6. Με την έκδοση του εισιτηρίου μας δικαιούμαστε να μεταφέρουμε δωρεάν χειραποσκευές βάρους έως 50 κιλών και, εάν είμαστε άτομο μειωμένης κινητικότητας, κάθε εξοπλισμό που χρειαζόμαστε για τη μετακίνησή μας. Επιπλέον αποσκευές χρεώνονται επιπροσθέτως.

7. Όταν παραδίδουμε τις αποσκευές μας για φύλαξη, φροντίζουμε να λαμβάνουμε πάντα τη σχετική απόδειξη για να διεκδικήσουμε αποζημίωση, σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή απώλειάς τους.

8. Έχουμε δικαίωμα τροποποίησης του εισιτηρίου μας, μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και μέχρι 48 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου.

9. Δικαιούμαστε να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας, αν δεν έχει ήδη τροποποιηθεί και να μας επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος (περιλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων και ΦΠΑ), εφόσον η ακύρωση γίνει έως και 14 ημέρες πριν από τον απόπλου ή αν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε ανωτέρα βία. Διαφορετικά, επιστρέφεται τουλάχιστον 50% του ναύλου, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων & ο ΦΠΑ, εφόσον η ακύρωση γίνει από 7 μέρες έως 12 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:

1. Έχουμε δικαίωμα να καθίσουμε στη θέση ή τον τύπο της καμπίνας που αναγράφεται στο εισιτήριό μας. Διαφορετικά, μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε:

– Υπαναχώρηση από τη σύμβαση, λαμβάνοντας την αξία του ναύλου, και αποζημίωση με ποσό προσαυξημένο κατά 100% επί της τιμής του ναύλου εισιτηρίου επιβάτη που καταβάλαμε.

– Ταξίδι σε κατώτερη θέση και αποζημίωση με ποσό ίσο με τη διαφορά της τιμής των δύο ναύλων, προσαυξημένο κατά 100%.

– Ταξίδι σε ανώτερη θέση, ύστερα από συμφωνία με την εταιρεία, καταβάλλοντας τη διαφορά τιμής του ναύλου με έκπτωση 50%. Στην περίπτωση που ταξιδέψουμε σε ανώτερη θέση με πρωτοβουλία της εταιρείας, δεν υποχρεούμαστε σε καταβολή της διαφοράς.

2. Τα δικαιώματά μας είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος της τροποποίησης του δρομολογίου μας, τον χρόνο που διήρκεσε, την τυχόν απώλεια κάποιας ανταπόκρισης για τη συνέχιση του ταξιδιού σου και την αιτία που την προκάλεσε.

Μπορεί να περιλαμβάνουν αποζημίωση, διαμονή στο πλοίο, προώθηση στον προορισμό μας με το ίδιο ή άλλο πλοίο. Η επιλογή ανήκει σε εμάς και θα πρέπει να ασκήσουμε το σχετικό δικαίωμά μας με ενυπόγραφη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που θα μας χορηγηθεί από την εταιρεία κατά την ενημέρωσή μας.

3. Υποχρεούμαστε ν' ακολουθήσουμε τους κανονισμούς του πλοίου και τις οδηγίες των μελών του πληρώματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ευταξία του ταξιδιού.

4. Για οποιοδήποτε παράπονο κατά τη διάρκεια του πλου, μπορούμε ν' απευθυνθούμε στον αρμόδιο αξιωματικό του πλοίου.

Μετά το ταξίδι μας:

1. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από το τέλος του ταξιδιού, μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε κατά της ακτοπλοϊκής εταιρείας, του εκδότη του εισιτηρίου, του κατά λιμένα οριζόμενου ναυτικού πράκτορα ή του φορέα εκμετάλλευσης του λιμενικού τερματικού σταθμού, κάνοντας χρήση του ειδικού εντύπου παραπόνων που θα βρούμε εντός του πλοίου, στα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων, στις λιμενικές αρχές και τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Εφόσον δεν ικανοποιηθούμε, μπορούμε ν' απευθυνθούμε στις λιμενικές αρχές επιβίβασης ή αποβίβασης ή στη διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υ.ΝΑ.Ν.Π. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να υποβάλουμε αναφορά εντός 1 έτους από το περιστατικό στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή χωρίς προθεσμία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

2. Εφόσον δικαιούμαστε επιστροφή ναύλου ή αποζημίωση (π.χ. λόγω ανυπαίτιας τροποποίησης του δρομολογίου σου), οφείλουμε να παραδώσουμε αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου μας ή το απόκομμά του στην ακτοπλοϊκή εταιρεία ή στον εκδότη ή στον, κατά λιμένα, οριζόμενο από την εταιρεία ναυτικό πράκτορα έως και 7 ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

Τέλος καλό είναι να φυλάμε κάπου τυχόν αποδείξεις για έξοδα που κάναμε ώστε, εφόσον το δρομολόγιό μας δεν πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, να μπορούμε -εάν θελήσουμε- να διεκδικήσουμε αποζημίωση.

 

 

Κοινοποίηση