ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Χρήστης του Δικτυακού Τόπου www.praktikesidees.gr (εφεξής αναφερόμενου, χάριν συντομίας, ως Praktikesidees) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω αναγραφόμενους Όρους Παροχής Υπηρεσιών καθώς επίσης και ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση του συγκεκριμένου Δικτυακού τόπου. 

Ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees” διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να μεταβάλλει πλήρως ή μερικώς τους Όρους αυτούς. Οι αλλαγές θα ανακοινώνονται μέσα από τις σελίδες του˙  η συνέχιση χρήσης του από τον Χρήστη μετά την ανακοίνωση αυτή, θα σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του, αποδοχή αυτών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 I. Οι πληροφορίες που παρέχει ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς κι όχι για εμπορικούς ή άλλους. Ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ ουδεμία ευθύνη φέρει για αποφάσεις που τυχόν θα λάβει ο Χρήστης του βάσει των πληροφοριών αυτών.
II. Ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διακρίβωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και του περιεχομένου γενικότερα που περιέχονται σε αυτόν. Η χρήση του ωστόσο γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ανάλογα με τη διαθεσιμότητα», χωρίς καμία εγγύηση -ρητή ή έμμεση- του Δικτυακού τόπου, ενδεικτικώς -και ουχί περιοριστικώς- αναφερομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς.
ΙΙΙ. Ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ ευθύνεται έναντι του Χρήστη μόνο για ζημίες που οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αμέλειά του. Δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και το περιεχόμενό του ευρύτερα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται ότι o ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του Χρήστη, δεν περιέχουν ιούς λογισμικού ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
IV. Ο Χρήστης ευθύνεται έναντι του Δικτυακού Τόπου “Praktikesidees’’, των διαχειριστών, στελεχών, συνεργατών και προμηθευτών του για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική κλπ.), απώλεια (κερδών, υπεραξίας κλπ.) ή δαπάνη προξένησε σε αυτούς λόγω της παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος ή λόγω της προκλήσεως οποιασδήποτε βλάβης στο Δικτυακό Τόπο “Praktikesidees’’ με την αποστολή ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για τη διακοπή, την καταστροφή ή το περιορισμό της λειτουργίας του Δικτυακού τόπου
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία.
1. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι  πληροφορίες που συλλέγονται από το Δικτυακό Τόπο “Praktikesidees’’ μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι το όνομα, το email, το θέμα (τίτλος) της επικοινωνίας, το αντικείμενο (περιεχόμενο) αυτής και η IP του Χρήστη, τα οποία και δίνει ο ίδιος ο Χρήστης που προβαίνει στη διαδικασία της επικοινωνίας με το Δικτυακό Τόπο ώστε να κοινοποιήσει το μήνυμά του σε αυτόν και στη συνέχεια να λάβει απάντηση, εάν απαιτείται.
Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα μετά το πέρας της επικοινωνίας του με το Δικτυακό Τόπο “Praktikesidees’’, να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή των στοιχείων του στέλνοντας νέο σχετικό μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας
2. COOKIES 

i. Τι είναι τα cookies:

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του (πηγή: Ευρωπαïκή Επιτροπή).

ii. Ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ χρησιμοποιεί cookies για να συγκεντρώσει χρήσιμα στατιστικά δεδομένα (επί παραδείγματι, επισκεψιμότητα του site, επισκεψιμότητα ενοτήτων του site κ.ο.κ.), να προσαρμόσει το περιεχόμενο και την εμφάνιση των σελίδων του με βάση τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης ή άλλες πληροφορίες που στέλνει ο Χρήστης μέσω του browser του, να διευκολύνει την πρόσβαση του Χρήστη σε υπηρεσίες του site.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies για την προβολή διαφημίσεων στο Δικτυακό τόπο “Praktikesidees’’ μέσω συνεργατών όπως  η Google κι άλλοι. Πιο συγκεκριμένα:

– DoubleClick DART Cookie:

Η εταιρεία Google, ως τρίτο μέρος, χρησιμοποιεί cookies για προβάλλει διαφημίσεις στο Δικτυακό Τόπο “Praktikesidees’’.
Η χρήση του Google του DART cookie την καθιστά ικανή να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες που βασίζονται στην επίσκεψή τους στο Δικτυακό Τόπο “Praktikesidees’’ και σε άλλα sites στο internet.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies που χρησιμοποιεί η εταιρία Google (τρόπος χρήσης – άλλες σχετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρία, κ.α.) μπορεί να διαβάσει ο Χρήστης,
εδώ.

– Άλλα Cookies:

Κάποιοι από τους συνεργάτες με τους οποίους ενδέχεται κατά καιρούς να συνεργάζεται ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ για τη φιλοξενία διαφημίσεων σε αυτόν, μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και web beacons στο site μας. 

Αυτά τα διαφημιστικά δίκτυα που δεν ελέγχονται από το Δικτυακό Τόπο “Praktikesidees’’, χρησιμοποιούν τεχνολογία στις διαφημίσεις τους και links που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο “Praktikesidees’’ και στέλνουν απευθείας τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες διαφημιζομένων. Αυτοί αυτόματα, λαμβάνουν την IP διεύθυνση του επισκέπτη όταν αυτή εμφανίζεται. Άλλες τεχνολογίες (όπως τα cookies, Javascript, ή Web Beacons) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστικά δίκτυα για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους και να προσαρμόσουν στον χρήστη το διαφημιστικό περιεχόμενο. Ο Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees’’ δεν έχει καμία πρόσβαση, ούτε ελέγχει τα cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη – διαφημιστές.

Ο Χρήστης μπορεί και πρέπει να ελέγξει τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων διαφημιστικών δικτύων για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους όπως επίσης και τις οδηγίες σχετικά με το πως μπορεί να μην ενταχθεί στις πρακτικές τους. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δικτυακού Τόπου “Praktikesidees’’ δεν εφαρμόζεται στις πολιτικές τρίτων μερών και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητες των άλλων διαφημιζομένων και των άλλων ιστοσελίδων.

– Απενεργοποίηση Cookies:

Ο Χρήστης για ν’ απενεργοποιήσει τα cookies μπορεί ν’ ακολουθήσει (ενδεικτικά) τα κάτωθι links:

– Σε περίπτωση χρήσης browser Chrome

– Σε περίπτωση χρήσης browser Microsoft Explorer

– Σε περίπτωση χρήσης browser Firefox

Σε περίπτωση χρήσης browser Safari

ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και ευρεσιτεχνίας τα οποία έχει ο Δικτυακός Τόπος «Praktikesidees» ή οι προμηθευτές του επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων, υπηρεσιών και εν γένει στοιχείων που περιέχονται στις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει δε τη ρητή υποχρέωση να συμμορφώνεται πάντοτε με οποιοδήποτε περιορισμό απορρέει από τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιστοσελίδας, αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου “Praktikesidees”. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου ή τμήματος αυτού για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη.
Εάν οποιοσδήποτε Χρήστης του Δικτυακού Τόπου “Praktikesidees” θεωρεί ότι τμήμα του περιεχομένου αυτού καταπατά πνευματικά του δικαιώματα, μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση του συγκεκριμένου περιεχομένου επικοινωνώντας στο email: praktikesidees@gmail.com και παρέχοντας τις κάτωθι πληροφορίες:
1. Στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και επιβεβαιώνουν ότι το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί δική του πνευματική ιδιοκτησία.
2. Το ονοματεπώνυμό του και το email του.
Ο νομικός σύμβουλος του Δικτυακού Τόπου “Praktikesidees” θα εξετάσει τα παρεχόμενα στοιχεία κι εφόσον τα κρίνει βάσιμα, ο Δικτυακός τόπος θα αφαιρέσει άμεσα το περιεχόμενο αυτό.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ E-MAILS
Ο Δικτυακός Τόπος ‘’Praktikesidees’’ δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους Χρήστες του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει προηγουμένως σε αυτόν  τη συναίνεσή τους προς τούτο.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του Δικτυακού Τόπου “Praktikesidees” διέπεται από τους όρους του παρόντος αλλά και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Διεθνούς Δικαίου. Στην περίπτωση των «δεσμών» (“links’’) προς άλλους δικτυακούς τόπους, o Δικτυακός Τόπος “Praktikesidees” δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι Δικτυακοί Τόποι αυτοί ακολουθούν.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Το παρόν διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.