Ενοικίαση κατοικίας: 12 SOS θέματα για τους ενοικιαστές

0
 Η ενοικίαση σπιτιού είναι πλέον η πρώτη επιλογή για κάθε οικογένεια – δεδομένης της οικονομικής κρίσης που καθιστά την αγορά κατοικίας περίπου αδύνατη. Υπάρχουν όμως μία σειρά από πολύ βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει. Από τη minimum διάρκεια της μίσθωσης που ορίζει ο νόμος, το maximum ποσό εγγύησης που δικαιούται να ζητήσει ο ιδιοκτήτης έως και μία σειρά από βασικά δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που έχει.
 

Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης λοιπόν, στo δικτυακό της τόπο efpolis.gr, δίνει πολύ χρήσιμες διευκρινήσεις για μία σειρά από πραγματικά SOS ζητήματα που απασχολούν όλους τους ενοικιαστές:

 

 
1. Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
 
2. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια ακόμα κι εάν μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος. Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
 
3. Αν έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο χρόνος μίσθωσης μικρότερος της τριετίας και δεν έχει καθορίζεται σε αυτό συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο – μέχρι να συμπληρωθεί δηλαδή η τριετία, το μίσθωμα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες (δείτε σχετικά εδώ).
 
4. Ο ιδιοκτήτης τους κατοικίας έχει την υποχρέωση να την παραδώσει στον ενοικιαστή κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να την διατηρεί κατάλληλα καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 
5. Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.
 
6. Απαγορεύεται να δοθεί από τον ενοικιαστή στον ιδιοκτήτη εγγύηση μεγαλύτερη από 2 ενοίκια.
 
7. Ο ιδιοκτήτης της οικίας φέρει τα βάρη του μισθίου και αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.
 
8. Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που έγιναν στην ενοικιαζόμενη κατοικία και οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.
 
9. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.
 
10. Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
 
11. Ο ενοικιαστής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε.
 
12. Από 1.1.2008 το χαρτόσημο καταργήθηκε (ν. 3522/06 παρ. 4 του άρθρου 3, ΦΕΚ 276/Β/06 ).
Προσοχή: η κατάργηση αφορά μόνο τις κατοικίες , το χαρτόσημο της επαγγελματικής μίσθωσης εξακολουθεί να υφίσταται και είναι 3,6%.
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
* Image by jscreationzs / Freedigitalphotos.net
 
 
Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ