Τι πρέπει να ξέρουμε για την ιδιωτική ασφάλιση

0
Σε μία εποχή μεγάλης ανασφάλειας όσον αφορά την υγεία, τη σύνταξη αλλά και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την οικογένεια και την περιουσία μας πολλοί πλέον στρέφονται προς την επιλογή της ιδιωτικής ασφάλισης. Τα πράγματα όμως δεν είναι απλά και ο υποψήφιος ασφαλιζόμενος πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος αλλά και εξαιρετικά προσεκτικός πριν υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία.
Η αρμόδια λοιπόν υπηρεσία της Ευρωπαικής Ένωσης αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνουν κάποιες οδηγίες που είναι εξαιρετικά χρήσιμες δεδομένου μάλιστα ότι μπορεί η ασφάλιση στον τομέα της υγείας ή της ζωής να είναι προαιρετική – η ασφάλιση του αυτοκινήτου όμως είναι υποχρεωτική.
 
Ακολουθεί λοιπόν, ένας σ ύ ν τ ο μ ο ς – χ ρ η σ τ ι κ ό ς  ο δ η γ ό ς για τα βασικά που πρέπει να ξέρουμε για την Ιδιωτική Ασφάλιση:

1. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια γενικών ασφαλίσεων (κλοπής, πυρός,  κλπ.) ανανεώνονται κάθε χρόνο.

2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, υγείας κλπ. έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία συμφωνείται ανάμεσα στον ασφαλιζόμενο και την ασφαλιστική εταιρεία και αναγράφεται στο συμβόλαιο.

3. Αν επιθυμούμε ασφάλεια ζωής και υγείας, απαντάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, στο ερωτηματολόγιο της ασφαλιστικής εταιρείας, για την κατάσταση της υγείας μας. Η απόκρυψη κάποιου στοιχείου, είτε εσκεμμένα, είτε από λάθος, μπορεί ν' αποτελέσει αιτία για να μη μας αποζημιώσει η ασφαλιστική.

4. Απαιτείται η επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής, στις εξαιρέσεις της ασφάλισης. Οι εξαιρέσεις πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς και μάλιστα, στις αρχικές σελίδες του ασφαλιστηρίου.

5. Πριν υπογράψουμε ένα συμβόλαιο κάνουμε εντατική έρευνα αγοράς – ζητάμε δηλαδή προτάσεις από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες. 

6. Έχουμε δικαίωμα εναντίωσης. Εάν δε, διαφωνούμε με το περιεχόμενο της σύμβασής μας, μπορούμε να ακυρώσουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας, κάνοντας χρήση του δικαιώματος εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό μπορούμε να το ασκήσουμε μέσα σε 30 μέρες, από την ημέρα παραλαβής του συμβολαίου μας. Η δήλωση εναντίωσης γίνεται γραπτά. Το συμβόλαιό μας πρέπει να συνοδεύεται, από το έντυπο δήλωσης εναντίωσης, την οποία και συμπληρώνουμε εάν θέλουμε να το ακυρώσουμε – η επισύναψή της αποτελεί λόγο ακυρότητας του συμβολαίου.

7. Έχουμε δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν αλλάξουμε γνώμη και δε θέλουμε να ασφαλιστούμε, μπορούμε να υπαναχωρήσουμε (δηλαδή να ακυρώσουμε το συμβόλαιό μας), χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε συγκεκριμένο λόγο, μέσα σε 14 ημέρες, από την ημερομηνία παραλαβής του συμβολαίου μας. Αν η ασφαλιστική μας εταιρεία δεν μας έχει ενημερώσει, αποδεδειγμένα, για το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία των 14 ημερών παρατείνεται, σε 2 μήνες.

8. Εάν η ασφαλιστική μας προτείνει τροποποίηση του υπάρχοντος ασφαλιστηρίου μας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διαβάζουμε, προσεκτικά, ξανά και ξανά το νέο μας συμβόλαιο, εντοπίζουμε τις διαφορές του από το παλιό και ζητάμε αναλυτικές εξηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα δεν έχουμε σχηματίσει σαφή εικόνα.

9.  Εάν πάθουμε κάποιο ατύχημα, θα πρέπει να ειδοποιήσουμε την ασφαλιστική μας, μέσα σε 8 μέρες, εκτός και αν η σύμβασή μας προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που καθυστερήσουμε την ειδοποίηση, η ασφαλιστική μας οφείλει και πάλι να μας αποζημιώσει αλλά αυτό θα γίνει με καθυστέρηση.

10.  Ζητάμε πάντα από τον ασφαλιστή μας, να μας δώσει το ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών για το συμβόλαιό μας, πριν την υπογραφή της σύμβασης και φυσικά διαβάζουμε με προσοχή, ολόκληρο το συμβόλαιό μας. μόλις το πάρουμε στα χέρια μας. Το ασφαλιστήριο μας πρέπει να περιλαμβάνει τις καλύψεις, που εμείς ζητήσαμε.

11. Τα ασφάλιστρα, που πληρώνουμε, πρέπει να είναι ανάλογα, με τις καλύψεις, που μας παρέχονται. Ελέγχουμε προσεκτικά τους όρους αναπροσαρμογής των ασφάλιστρων και ζητάμε εξηγήσεις, για ότι δεν καταλαβαίνουμε.

12. Η ασφαλιστική εταιρία πρέπει να μας αποζημιώσει, εντός 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος αυτοκινήτου.

13. Αν το αυτοκίνητο καλύπτεται από απλή ασφάλεια, θα πάρουμε τα χρήματά σας, μόνο εαν για το ατύχημα δε φταίγαμε εμείς. Εάν το ατύχημα ήταν δική μας υπαιτιότητα, τότε για να μας πληρώσει η ασφαλιστική τη ζημιά, η ασφάλειά σας πρέπει να είναι μεικτή.

14. Πολλά ασφαλιστήρια ακινήτων ενώ στις αρχικές τους σελίδες περιλαμβάνουν πολλές ζημιές, με το γενικό τρόπο, στη συνέχεια εξαιρούν ειδικές περιπτώσεις π.χ. πλημμύρα λόγω θεομηνίας. Διαβάζουμε λοιπόν με προσοχή τις καλύψεις και τις τυχόν εξαιρέσεις.

 

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ