Η ΕΥΔΑΠ μειώνει τις τιμές για τρίτεκνους, πολύτεκνους & μονογονεϊκές οικογένειες

0
Επειδή με τη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, ελληνική οικογένεια θα κινδύνευε πλέον να πει το ''νερό – νεράκι'', η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε μειώσεις στα τιμολόγιά της για:
– τ ρ ί τ ε κ ν ε ς ,
– π ο λ ύ τ ε κ ν ε ς ,
– μ ο ν ο γ ο ν ε ϊ κ έ ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς  μ ε  τ ρ ί α  π α ι δ ι ά, αλλά και για
– υ π ε ρ ή λ ι κ ο υ ς  άνω των 75 ετών, με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
 
Ας δούμε αναλυτικά τι αποφάσισε η εταιρία:
 

Τρίτεκνες, Πολύτεκνες και Mονογονεικές οικογένειες.

 
– Για 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες,παρέχεται  έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
– Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, παρέχεται έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
– Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, παρέχεται έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς δηλαδή ν' απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.
 
Ηλικιωμένοι.
 
Παρέχεται έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης με τις εξής προυποθέσεις:
i. είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται).
ii. έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως  και,
iii. ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.
* Για τη χορήγηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι (ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ) και,
– πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.

 

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα μείωσεις των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ είναι διάρκειας ενός έτους και ισχύει από τις 23 Σεπτεμβρίου

 

Διαβάστε εδώ μία σειρά από απλούς τρόπους για να μειώσουμε την κατανάλωση νερού στο σπίτι.

 

 

 

 
 
Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ