Τα βασικά για το λίπασμα

0

Το  λ ί π α σ μ α  είναι απαραίτητο για να αναπτύσσονται τα φυτά μας σωστά – είτε αυτά είναι φυτεμένα στο χώμα είτε σε κάποια γλάστρα. Αποτελεί -θα μπορούσε να πει κανείς- την τροφή τους και συμβάλει σημαντικά, σε συνδυασμό με το καλό χώμα, την ηλιοφάνεια αλλά και το σωστό πότισμα στην άρτια ανάπτυξή τους.

Υπάρχουν 4 βασικά είδη λιπασμάτων:

– τα  ο ρ γ α ν ι κ ά , που κατασκευάζονται από φυσικά συστατικά και απαντώνται συχνά στις βιολογικές καλλιέργειες.

– τα  δ ι α λ υ τά  σ τ ο  ν ε ρ ό , που χρησιμοποιούνται κυρίως σε φυτά φυτεμένα σε γλάστρες.

– τα  κ ο κ κ ώ δ η , που είναι και τα πιο διαδεδομένα (τα συναντάμε σε αφθονία στην αγορά) και τα οποία απελευθερώνουν μικρές ποσότητες των θρεπτικών τους στοιχείων κάθε φορά που ποτίζουμε τα φυτά μας ή όταν υπάρχει  βροχόπτωση.

– τα  σ υ ν θ ε τ ι κ ά , των οποίων η δράση είναι γρήγορη αλλά μικρής χρονικής διάρκειας.

Σε κάθε συσκευασία λιπάσματος θα παρατηρήσουμε ότι αναγράφονται 3 αριθμοί: ο πρώτος αφορά την περιεκτικότητα του λιπάσματος σε άζωτο (Ν), ο δεύτερος σε φώσφορο (Ρ) και ο τρίτος σε Κάλιο (Κ). Το άζωτο βοηθάει στην ανάπτυξη των φύλλων και των βλαστών του φυτού αλλά και στο σχηματισμό των καρπών. Ο φώσφορος από την άλλη, βοηθάει στην ανάπτυξη των ριζών του φυτού. Το κάλιο τέλος, βοηθάει τα φυτά ν' αντέξουν στην ξηρασία και τον πάγο αλλά και να προσβάλλονται σπανιότερα από ασθένειες.

Χ ρ η σ τ ι κ ά :

► η υπερβολική χρήση λιπάσματος φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα – κάνει κακό τόσο στο φυτό όσο και στο περιβάλλον.

συμβουλευόμαστε πάντα κάποιον ειδικό για την επιλογή του κατάλληλου τύπου λιπάσματος αλλά και τον τρόπο εφαρμογής του. Για τις τριανταφυλλιές π.χ. διατίθενται στην αγορά ειδικά λιπάσματα που ανταποκρίνονται επακριβώς στις ανάγκες του συγκεκριμένου φυτού.

αποφεύγουμε να προμηθευόμαστε 'χύμα' λίπασμα ή λίπασμα στη συσκευασία του οποίου δεν αναγράφεται η περιεκτικότητά του σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο.

το λίπασμα για να αποδώσει σωστά πρέπει να συνδυάζεται και με άλλους παράγoντες όπως το σωστό κλάδεμα ( βλ. εδώ ), τον τακτικό  καθαρισμό του φυτού από τα ξερά φύλλα και την έγκαιρη αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών.

το λίπασμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη απαραίτητων οργανικών στοιχείων λόγω της κακής ποιότητας του χώματος στο οποίο είναι φυτεμένο το φυτό.

δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας για το πότε πρέπει να ρίχνουμε το λίπασμα. Αυτό εξαρτάται από το είδος του φυτού, τι θέλουμε να πετύχουμε (π.χ. περισσότερη καρποφορία) και βέβαια τις γενικότερες κλιματολογικές συνθήκες.

 

Κοινοποίηση